Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne "Naudas skola"

@ Latvijas Banka

"Naudas skola" ir Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne, kas sniedz skaidrojošu un izglītojošu informāciju plašai auditorijai (skolēniem, skolotājiem un visiem, kas nav speciālisti ekonomikā).

Vietnes mērķis
Vietne paredzēta sabiedrības informēšanai un izglītotības veicināšanai monetārajos un makroekonomikas jautājumos, un tā sniedz sabiedrībai skaidrojošu un izglītojošu informāciju par ekonomikas jomām, kas saistītas ar centrālās bankas funkciju izpildi.

Informācijas saturs un tās pasniegšanas veids

Informācija sniegta galvenajai mērķauditorijai (skolēniem no 13 līdz 18 gadu vecumam) atbilstošā un vizuāli saistošā veidā.

Vietnē informācija izkārtota:

1) sadaļā "Uzzini" – atbilstoši tēmai:

  • apakšsadaļā "Ekonomikas ABC" sniegta informāciju par būtiskākajām ekonomiskajām norisēm tautsaimniecībā;
  • apakšsadaļā "Centrālā banka" skaidroti būtiskākie centrālās bankas darbības aspekti, kas ietekmē norises tautasiamniecībā un svarīgi katram naudas lietotājam,

2) atbilstoši informācijas sniegšanas veidam:

  • sadaļā "Spēlē" vietnes lietotājs atradīs spēles, uzdevumus par dažādām tēmām;
  • sadaļā "Skaties" izvietotas filmas, īsi videostāsti "Naudas zīmes", interaktīvas prezentācijas un infografikas,
  • aadaļa "Piedalies" piedāvā informāciju par Latvijas Bankas izglītojošiem pasākumiem vai citiem izglītojošiem projektiem, kuros skolēni un citi interesenti var padziļināt  zināšanas par naudu, centrālās bankas darbību un ekonomiskajām norisēm.

 

Atsevišķas sadaļas piemērotas noteiktai mērķauditorijai:

sadaļa "Mazā naudas ābece" – pamatskolas skolēniem (no deviņu gadu vecuma);
• sadaļa "Skolotāju istaba" – pedagogiem un gādīgiem vecākiem, kuri vēlas palīdzēt bērniem apgūt dažādus finanšu pratības un ekonomikas jautājumus.

Normatīvie akti

Piekļūšanu Latvijas Bankas izglītojošai interneta vietnei "Naudas skola" (naudasskola.lv) un tās lietošanu nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Autortiesības

Vietnē izmantotā grafiskā zīme ir reģistrēta preču zīme un ir Latvijas Bankas īpašums. Latvijas Bankai ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē, ja vien nav īpašas norādes. Ja vietnē esošo informāciju vai kādu tās daļu pavairo poligrāfiski vai elektroniski, obligāta atsauce uz "Naudas skolu" un nepieciešama iepriekšēja Latvijas Bankas atļauja.

Jūs drīkstat šos materiālus pārlūkot, veidot piesaisti interneta vietnei "Naudas skola", kā arī, ja nav īpašas norādes, lejupielādēt un izdrukāt interneta lapā esošo informāciju privātai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu vai izmantot šo informāciju nepastarpinātā mācību procesā nekomerciālos nolūkos, kā arī citos Autortiesību likumā noteiktajos gadījumos.

Latvijas Bankas atbildība un informācijas aktualizācija

Visa informācija, kas atrodas šajā interneta vietnē, nerada un neuzliek Latvijas Bankai nekādus pienākumus. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā vai daļēji paļaujas uz šajā vietnē ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē šajā vietnē esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.

Šajā interneta vietnē esošā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai mainīt visu interneta vietnē esošo informāciju vai arī tās daļu. Latvijas Bankai nav pienākums savlaicīgi ievietot informāciju šajā interneta vietnē un Latvijas Banka neuzņemas atbildību gadījumā, ja tas nav izdarīts vai nav izdarīts savlaicīgi. Interneta vietnē iespējamas tehniskas neprecizitātes vai kļūdas.

Latvijas Banka neatbild par citu institūciju vai personu interneta vietņu saturu, kuras piesaistītas interneta vietnei "Naudas skola". Ar šo vietņu apmeklējumu saistīto risku uzņemas lietotājs.

Izglītojošajā interneta vietnē "Naudas skola" publicētais atspoguļo publikācijas autoru viedokli, kas ne vienmēr var sakrist ar Latvijas Bankas nostāju.

Pārlūkprogrammu savietojamība

Latvijas Banka ir pārbaudījusi šīs interneta lapas darbību ar visplašāk lietotajām pārlūkprogrammām.

Vietnes izskats pielāgojas apmeklētāja ierīces izšķirtspējai.

Noklikšķinot peli

  • uz "Naudas skolas" grafiskās zīmes, iespējams nokļūt vietnes sākumlapā,
  • uz Latvijas Bankas grafiskās zīmes – Latvijas Bankas interneta vietnē,
  • uz Makroekonomika.lv – Latvijas Bankas veidotajā vietnē lietpratējiem un interesentiem ekonomikas jomā.

 

Atsauksmes

Būsim pateicīgi, ja jautājumus un ieteikumus sūtīsiet "Naudas skolas" redaktors [at] naudasskola [dot] lv (subject: par%20%22Naudas%20skolas%22%20saturu) (redaktoram).