Jāstrādā gudri

Jo augstāks darba ražīgums, jo vairāk nopelna cilvēks un valsts

Darbs ir lietderīgs, ja tā rezultātā radītā prece vai pakalpojums kādam sniedz labumu. Jo lielāks labums no preces pircējam, jo vairāk naudas viņš par to gatavs maksāt.

Lielākas algas ir tiem darbiniekiem, kuri strādās ar vislielāko ražīgumu jeb noteiktā laika posmā paveiktā lietderīgā darba apjomu.

Uzņēmumi pieņems darbā darbiniekus tikai tad, ja to kopējais sniegums (saražotā vērtība) būs lielāks nekā atalgojums.

Arī valsts turīgums aug, ja tās kopējais ražīgums aug – ja tās iedzīvotāji saražo pēc iespējas vērtīgākas preces un pakalpojumus, par kurām pircēji gatavi maksāt vairāk.

Latvijas Banka analizē ekonomiskās un finanšu norises un sniedz padomus valdībai par to, kas jādara, lai tautsaimniecība attīstītos un valsts kļūtu turīgāka.

Kā var sākt gudri strādāt jau no bērnības, skaidro 8 gadus vecais Pasaules čempions šahā Miķelis Vingris un viņa tētis Jānis Vingris

Video 4:46 min

Ko mainīt savā darba dzīvē, lai saņemtu lielāku algu? Uzzini vairāk intervijās kopā ar zinātkāro Markusu, kuru daudzi pamāca: "Strādā vairāk!".  Jaunie apzinās: "Varu gudrāk!", bet viņi aptaujātajos paliek mazākumā. Vismaz pagaidām. Vai tas tāpēc, ka zināšanas pašas ir tās, kas vairo izpratni par zināšanu nozīmi darba dzīvē?

Kā strādāt gudrāk?

 

JĀSTRĀDĀ GUDRI

Publicēts laikrakstā "Latvijas Avīze" (2018.gads) 

Izdrukāt