Nedzīvo vienai dienai

Saimnieciska domāšana ir īstermiņa vēlmju samērošana ar ilgtermiņa iespējām

Patiesa labklājība ir prasme saimniekot tā, lai atbildīgi saglabātu mantotās vērtības un vairotu savu turīgumu, rūpējoties arī par nākamajām paaudzēm. 

Valsts pārvaldītāju gudrība ir rūpēties par valsti tā, lai vairotu tās labklājību ilgtermiņā un atstātu nākamajām paaudzēm nevis parādus, bet uzkrātas vērtības.

Latvijas Banka rūpējas par stratēģiskajām rezervēm. Tās domātas valsts ilgtspējas nodrošināšanai lielu pārmaiņu un neparedzētu nelaimju, piemēram, kara, gadījumos. Pašlaik Latvijas Banka, prasmīgi apsaimniekojot, pratusi tās palielināt jau līdz 6 mljrd. eiro. Tās ir lielākās stratēģiskās rezerves Baltijas valstīs un atbilst Latvijas viena gada budžetam.

Par to, kāpēc svarīgi rūpēties par savu veselību, lai spētu baudīt arī dažādus ekonomiskos labumus, izglītojošās programmas atklāšanas pasākumā stāsta Sandra Rozenštoka – Latvijas Basketbola savienības galvenā ārste un Paraolimpiskās komitejas sporta ārste (video 2:35 min)

Šajā intervijā zinātkārais Markuss meklē pamatojumu patiesībai "Nedzīvo vienai dienai" un tiek mudināts paša finansēs domāt uz priekšu un uzduras pretrunai. Dažs prāto: "Krāj un taupi rītdienai!", bet var arī saklausīt: "Tver mirkli un dzīvo šodienai! Carpe diem!" Kā viens Haklberijs Fins, Markuss tomēr aizdodas noskaidrot, kā un kur ieguldīt, lai nezaudētu vērtību. Latvijas Bankas ekonomiste iesaka un vēl mudina apdomāt līdzību ar rūpēm par planētu – domāt ne tikai par sevi, bet arī par nākamajām paaudzēm.

Ko nozīmē nedzīvot vienai dienai?

Turīgums nav tikai mērķis, ko var sasniegt, cenšoties nopelnīt pēc iespējas vairāk, lai apmierinātu visas savas īstermiņa vēlmes. Patiesa labklājība sasniedzama, ja ir prasme rīkoties ar naudu tā, lai pietiktu ikdienas tēriņiem, būtu drošības sajūta par nākotni un uzkrātais tiktu atbildīgi saglabāts arī nākamajām paaudzēm. 

Naudas plānošanas eksperti norāda, ka ir atšķirība starp bagātību un turīgumu. Grāmatas "Bagātais tētis, nabagais tētis" autors Roberts Kijosaki savā blogā dalās ar reiz bērnībā dzirdētu viņa tēva atziņu: "Daudzi cilvēki domā, ka būt bagātam un būt turīgam ir viens un tas pats. Tomēr ir atšķirība: bagātajiem ir daudz naudas, bet turīgie neuztraucas par naudu." Tiem, kuri tiecas pēc liela naudas daudzuma, mērķis vienmēr ir nopelnīt pēc iespējas vairāk. Savukārt tiem, kuri ir turīgi, mērķis ir nopelnīt tik, lai pietiktu viņu ikdienas vajadzībām, lai prastu uzkrāt drošībai nākotnē un sev piederošos resursus prasmīgi nodotu nākamajām paaudzēm.

Uzzini vairāk izglītojošās programmas ietvaros portālam Delfi veidotajā rakstā  "Kāda atšķirība starp bagātību un turīgumu?"

NEDZĪVO VIENAI DIENAI

 

Izdrukāt