Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Mācību materiāli

next
next
/lv/banku-augstskolas-metodiskais-materials-skolotajiem-finanses
Ievietots: 19.01.2015

Mūžizglītības projekta "Finanšu izglītība" mācību metodiskajā materiālā skolotājiem apkopots būtiskāko jēdzienu  par vairākiem finanšu pratības tematiem skaidrojums. Autores – Inese Mavļutova, Nora Heinrihsone, Santa Bērziņa, Anta Vērdiņa. Materiāls galvenokārt ir paredzēts ekonomikas skolotājiem vidusskolās, taču to var izmantot gan sociālo zinību, gan matemātikas un informātikas, gan arī ģeogrāfijas un vēstures stundās.

Materiālā apkopots būtiskāko jēdzienu skaidrojums par naudu, mājsaimniecību budžetu, indivīda ienākumiem, uzkrājumiem, darba samaksu un to aprēķiniem, banku pakalpojumiem, noguldījumiem, kreditēšanu, finanšu institūcijām, sociālo apdrošināšanu, pensiju sistēmu, kā arī iekļauti uzdevumi.

Materiāls izstrādāts starptautiska projekta laikā no 2012. līdz 2014.gadam. Šajā laikā Banku augstskola un Āgenskalna Valsts ģimnāzija kopā ar partnerorganizācijām Vācijā, Beļģijā un Austrijā sagatavoja mācību materiālu, kas ikdienā palīdzētu skolotājiem vidusskolās attīstīt skolēnu zināšanas par finanšu pratības jautājumiem, tādejādi paaugstinot kopējo sabiedrības izpratni par finanšu lēmumiem, to drošību un ilgtspēju.

Piedāvājam grāmatas izvilkumu – bez testiem un atbilžu daļas.

Lai saņemtu bezmaksas disku ar pilnu mācību metodisko materiālu skolotājiem "Finanses" ar testiem un uzdevumu atbildēm, rakstiet uz e-pastu santa.berzina[at]ba.lv.

/lv/interaktivs-riks-spele-valsts-parada-ekonomisko-aspektu-apguvei
Ievietots: 19.02.2015

Piedāvājam pedagogiem izmēģināt interaktīvā rīka – spēles "Valdības parāda kalkulators" testa versiju. Spēle vizuāli uzskatāmi skaidro valsts parāda ietekmi uz valdības budžetu, mainoties būtiskākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem.

Valsts parāds ir nozīmīgs rādītājs, kas ļauj veikt secinājumus par valsts maksātspēju un finanšu paradumiem ilgākā laika posmā. Valsts parādu ietekmē gan valdības lēmumi par valsts budžeta veidošanu, gan procentu likmes, ko valsts maksā par aizņemšanos, un tautsaimniecības ekonomiskā izaugsme. Savukārt valsts parāds un tā apkalpošanas izmaksas ietekmē arī ikvienu valsts iedzīvotāju.

Spēle satur:

  • reālus statistikas datus spēles sākuma pozīcijai;
  • rezultātu atspoguļojumu grafiku veidā un būtiskākos secinājumus;
  • mērķauditorijai piemērotus teorētiskus skaidrojumus.

 

Spēles galvenā mērķauditorija – vecāko klašu skolēni, kuri apgūst mācību priekšmetu "Ekonomika", un studenti.

Pedagogi var spēli izmantot stundās, skaidrojot atbilstošos ekonomiskos jēdzienus un likumsakarības, vai arī projektu nedēļas vai zinātniski pētniecisko darbu izstrādes ietvaros.

 

Piedāvājam arī skaidrojumus par interaktīvajā rīkā iekļautajiem ekonomiskajiem procesiem un uzdevumu piemērus (pdf):

 

Valsts parāda kalkulators

Šī spēle Tev palīdzēs izprast valsts parāda būtību. Lai sekmīgi izmantotu spēles iespējas, rīkojies šādā secībā:

  1. izpēti ekonomisko situāciju,
  2. ievadi tautsaimniecības attīstības prognozes,
  3. analizē situāciju!

 

Teorētiskos skaidrojumus atradīsi zem simboliem "i" un "?".

Neaizmirsti izpētīt visus trīs grafikus, kas atspoguļo Tavu darbību rezultātus, un izlasīt secinājumus!

 

 

/lv/brosuras-skolotajiem-un-skoleniem-cenu-stabilitate-kapec-ta-ir-svariga

Pasniedzot ekonomiku skolas vecuma jauniešiem, noderēs informatīvu materiālu komplekts par cenu stabilitāti. To izveidoja ECB kopā ar eiro zonas nacionālajām centrālajām bankām. Skolotājiem kā palīgs izveidota brošūra ar detalizētu informāciju.

Ņemot vērā cenu stabilitātes vispāratzītās priekšrocības, ir būtiski izskaidrot – un īpaši jaunajai paaudzei – to, cik svarīga ir cenu stabilitāte, kā to vislabāk panākt un kā tās veicina Eiropas Savienības plašāko ekonomisko mērķu sasniegšanu.

Cenu stabilitātes priekšrocības, kā arī inflācijas un deflācijas radītās izmaksas cieši saistītas ar naudu un tās funkcijām. Tāpēc

  • 2. nodaļā aplūkotas naudas funkcijas un naudas vēsture,
  • 3. nodaļā sīkāk aplūkota cenu stabilitātes nozīme,
  • 4. nodaļā aplūkoti cenu attīstību noteicošie faktori (nodaļas sākumā sniegts īss pārskats par monetārās politikas lomu un ierobežojumiem, tālāk skaidrots, kā centrālā banka var ietekmēt īstermiņa procentu likmes)
  •  pēdējā nodaļā sniegts īss ECB monetārās politikas raksturojums.

 

Informatīva brošūra skolēniem "Cenu stabilitāte. Kāpēc tā ir svarīga?" (PDF formātā)

Informatīva brošūra skolotājiem "Cenu stabilitāte. Kāpēc tā ir svarīga?" (PDF formātā)