Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Mācību materiāli

next
next
/lv/brosuras-skolotajiem-un-skoleniem-cenu-stabilitate-kapec-ta-ir-svariga-0

Pasniedzot ekonomiku skolas vecuma jauniešiem, noderēs informatīvu materiālu komplekts par cenu stabilitāti. To izveidoja ECB kopā ar eiro zonas nacionālajām centrālajām bankām. Skolotājiem kā palīgs izveidota brošūra ar detalizētu informāciju.

Ņemot vērā cenu stabilitātes vispāratzītās priekšrocības, ir būtiski izskaidrot – un īpaši jaunajai paaudzei – to, cik svarīga ir cenu stabilitāte, kā to vislabāk panākt un kā tās veicina Eiropas Savienības plašāko ekonomisko mērķu sasniegšanu.

Cenu stabilitātes priekšrocības, kā arī inflācijas un deflācijas radītās izmaksas cieši saistītas ar naudu un tās funkcijām. Tāpēc

 • 2. nodaļā aplūkotas naudas funkcijas un naudas vēsture,
 • 3. nodaļā sīkāk aplūkota cenu stabilitātes nozīme,
 • 4. nodaļā aplūkoti cenu attīstību noteicošie faktori (nodaļas sākumā sniegts īss pārskats par monetārās politikas lomu un ierobežojumiem, tālāk skaidrots, kā centrālā banka var ietekmēt īstermiņa procentu likmes),
 • pēdējā nodaļā sniegts īss ECB monetārās politikas raksturojums.

 

Informatīva brošūra skolēniem "Cenu stabilitāte. Kāpēc tā ir svarīga?" (PDF formātā)

/lv/spele-prezentacija-interaktivai-tafelei-naudas-eksperts-0
Ievietots: 15.03.2017

Interaktīvo spēli "Naudas eksperts" sociālo zinību skolotāji un klašu audzinātāji var izmantot, lai organizētu skolēniem saistošu mācību/klases stundu, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, vienlaikus nostiprinot skolēnu iegūtās zināšanas par finanšu pratības jautājumiem un prasmes tās izmantot. Spēle veidota tā, lai skolēni, analizējot spēles gaitu, gūtu arī jaunas zināšanas un spētu pieņemt pamatotus lēmumus par naudas saprātīgu lietošanu. Spēlei izstrādātas versijas 4.–6. klases skolēniem un 7.–9. klases skolēniem.

Lai varētu izmantot interaktīvo spēli, nepieciešami:

 • interaktīvā tāfele vai dators un multimediju projektors;
 • ActivInspire programma.

Programmas bezmaksas versiju var lejupielādēt, izmantojot interneta vietnes http://activboard.lv/ piedāvājumu sadaļā "ActivInspire lejupielāde". Šajā gadījumā spēle būs vadāma ar datora peli.

 

Spēle paredzēta divām mācību stundām: pirmā stunda paredzēta spēles norisei, otrā stunda – spēles analīzei.

Spēles lauku "Atbildi un nopelni" jautājumiem ir sagatavotas arī atbildes. Lai tās saņemtu, lūgums skolotājam zvanīt "Naudas skolas" redaktorei 67022288.

 

Spēles idejas autores: Antra Slava un Santa Kazāka. Spēles izstrādātāja, metodisko ieteikumu autore – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Santa Kazāka.

 

 

Lejupielādet Spēles "Naudas eksperts" prezentācija 4.–6. klasei (2,47MB)

Lejupielādet Spēles "Naudas eksperts" prezentācija 7.–9. klasei (2,53MB)

/lv/macibu-lidzeklis-finansu-pratibas-jautajumu-apguvei-10-11-gadus-veciem-berniem

Latviešu valodā vārda "ekonomika" viens no tulkojumiem ir "saimniekošana". Saimniekojot mums vienmēr jāizdara izvēle, jo mūsu vēlmes ir neierobežotas, bet iespējas – ierobežotas. Šo izvēli bērniem palīdzēs veikt mācību līdzekļa galvenie varoņi Madara un Rolfs kopā ar saviem vecākiem.

 

Valsts izglītības satura centra un Naudas plānošanas centra mācību līdzekļa mērķis ir sekmēt bērna gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus par finanšu un uzņēmējspēju izglītības jautājumiem personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

 

Šo mācību līdzekli skolotāji var izmantot gan sociālo zinību, gan klases stundās, kā arī citu mācību priekšmetu stundu saturā, piemēram, matemātikā un latviešu valodā. Mācību līdzekļa materiālus var izmantot arī vecāki, pārrunājot individuāli ar bērnu piedāvātās tēmas. Pilnā apjomā mācību līdzeklis ir paredzēts bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam un tajā iekļautas 12 tēmas ar 25 PowerPoint prezentācijām un 81 darba lapu. Mācību līdzekļa saturā, kas paredzēts bērniem no 10 līdz 11 gadu vecumam, iekļautas 12 tēmas ar 12 PowerPoint prezentācijām un 22 darba lapām. Katra tēma raksturo nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par finanšu pratības jautājumiem.

Mācību līdzeklis pratības jautājumu apguvei skolu mācību saturā 10-11 gadus veciem skolēniem

Finanšu pratība

Metodiskie ieteikumi

Nosaukums 10-11 gadu
1.  Kāpēc jāmācās ekonomika/finanšu pratība?  prezentācija  darba lapas
2.  Nauda un mēs  prezentācija  darba lapas
3.  Īpašums - kopīgais un personīgais  prezentācija  darba lapas
4.  Gudra saimniekošana  prezentācija  darba lapas
5.  Saprātīgs patērētājs  prezentācija  
6.  Prasmīgs darbinieks  prezentācija  darba lapas
7.  Veiksmīgs uzņēmējs  prezentācija  darba lapas
8.  Apdomīgs bankas klients  prezentācija  darba lapas
9.  Godīgs nodokļu maksātājs  prezentācija  
10.  Profesijas un dzīves mērķa izvēle  prezentācija  darba lapas
11.  Ekonomiskā darbība un apkārtējā vide  prezentācija  
12.  Mēs un pasaule  prezentācija  darba lapas

*Prezentācija sagatavotas PowerPoint 2003. gada formātā; darba lapas - pdf formātā.

           

 

/lv/radosa-stunda-par-dargmetala-monetu-makslu
Ievietots: 11.03.2015

Nauda ir ne tikai universāls norēķinu līdzeklis. Naudu var uzlūkot arī kā mākslu. 1993.gada novembrī Latvijas Banka izlaida pirmās lata jubilejas un piemiņas monētas, tā aizsākot veidot Latvijas dārgmetāla monētu kolekciju. Radošai nodarbībai var izmantot Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu veidotu metodisko materiālu – īsfilmu "Viens dārgums tavai kolekcijai" un darba lapu.

Skolēnu veidotie materiāli ietver informāciju līdz 2013. gada beigām, tāpēc iesakām izmantot arī papildus norādīto informāciju.

 

Viens dārgums tavai kolekcijai

"Manuprāt, 98 lata jubilejas un piemiņas monētas ir gana ievērojams skaitlis – tā ir kultūras bagātība, par kuru ikvienam mūsu valsts skolēnam vajadzētu būt informētam.

"Latvijas naudas zīme ir mūsu valsts kultūras zīme." (Ramona Umblija, mākslas zinātniece).

Kāpēc veidots materiāls?

Īsfilma "Viens dārgums tavai kolekcijai" veidota zinātniski pētnieciskā darba ietvarosizglītojošs materiāls skolēniem. Filma ir aizraujošāks veids, kā skolēnam pastāstīt par monētu vēsturi, izskatu, tapšanu, vērtību un lietošanas iespējām. Materiāls veidots jautājumu un atbilžu formā, un tajā ietvertas arī intervijas ar nozares speciālistiem Laimoni Šēnbergu, Marutu Brūkli, Ligitu Franckeviču un Aigaru Bikši. Filmā monētas sakārtotas noteiktās kategorijās (tās veidotas ZPD ietvaros un nav Latvijas Bankas apstiprinātas), un tas, pēc manām domām, ļauj skolēnam labāk atcerēties un strukturēt apjomīgo informāciju.

Kā skolēni novērtēja materiālu?

Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros tika noskaidrots, ka mazāk nekā puse aptaujāto skolēnu zina vai dzirdējuši, kas ir lata jubilejas un piemiņas monētas. Lielākā daļa skolēnu anketās izrādīja interesi un vēlmi uzzināt ko vairāk. Pēc filmas aprobēšanas skolēnu vidū zināšanu līmenis bija audzis, jo dati liecināja – 90% skolēnu spēja pareizi atbildētuz šiem jautājumiem. Īsfilma ir ne tikai informējoša, bet arī saistoša. To apstiprina aptaujāto skolēnu atbildes – 93% skolēnu uzskata, ka šāds mācību materiāls būtu jāizmanto mācību stundās.

Kā izmantot filmu un darba lapu?

Īsfilmu iespējams izmantot ekonomikas, sociālo zinību, vēstures, kā arī klases stundu ietvaros, lai izglītotu dažāda vecuma jauniešus. Lai skolēniem būtu iespēja pārbaudīt jauniegūtās zināšanas, izstrādāta darba lapa, ko var pildīt kā klases darbu, vai mājasdarbu. Rekomendēju šos materiālus izmantot, lai mūsdienu jauniešiem saistošā veidā pastāstītu par lata vēsturi, kas savukārt atspoguļo arī mūsu kultūras vēsturi.

Protams, līdz ar eiro ieviešanu šo īpašo mākslas darbu izveide nebeidzas, jo jau izlaistas pirmās eiro kolekcijas monētas. Varbūt tieši par tām kāds aizrautīgs jaunietis vēlēsies radīt jaunu mācību filmu, ko pievienot šai nodaļai!

Laine Beķere (scenārija autore), Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkne."

 

Filma "Viens dārgums tavai kolekcijai" (18:05 min)

Filmēšana un montāža: Rasma Kroģere; lomās – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni. Materiāls veidots 2014. gada janvārī.

 

Papildu informācija par lata jubilejas un piemiņas monētām, monētu māksliniekiem:

 

Informācija par eiro kolekcijas monētām:

/lv/nauda-un-tas-aprite
Ievietots: 11.10.2015

Mācību līdzeklis 6.-9. klasei palīdzēs skaidrot vairākus nozīmīgus ar naudas būtību un apriti saistītus jautājumus. Piedāvātās tēmas izvēlētas tā, lai varētu izmantot, apgūstot gan sociālo zinību mācību programmā paredzēto vielu, gan padziļināti skaidrotu skolēniem jautājumus, kuru izpratne svarīga ikvienam arī finanšu pratības kontekstā. 

Mācību materiāli sastādīti tā, lai tos varētu izmantot vienas vai divu mācību stundu ietvaros (atkarībā no tēmas un skolotāja izvēlētajām apakštēmām).

Katrai tēmai tiek piedāvāta:

 • MS PowerPoint prezentācija, kurā uzsvērti svarīgākie fakti, teorija, piemēri katrā tēmā aplūkotajiem jautājumiem, uzdevumi, kā arī norādīti saites uz interneta resursiem, kurus var izmantot mācību stundā attiecīgās tēmas interesantākai apguvei;
 • skolotāja darba lapa, kurā norādīta iespējamā stundas gaita, pārrunājamie jautājumi, papildus izmantojamie fakti, kā arī uzdevumi skolēniem un atbildes uz tiem, aprakstītas dažādas aktivitātes un norādīti interneta resursi, kurus var izmantot konkrētās vielas apguvei;
 • darba lapa skolēniem ar dažādiem uzdevumiem.
   

Mācību līdzekļa autores: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija skolotāja Inta Jorniņa un "Naudas skolas" redaktore Antra Slava.

Lai saņemtu viktorīnu prezentācijas ar atbildēm, lūgums skolotājiem zvanīt "Naudas skolas" redaktoram 67022288.

Tēmas:      
Kā radās nauda prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Naudas funkcijas un pazīmes prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Monētas un banknotes prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Eiro – mūsu nauda prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Bezskaidrā nauda, elektroniskā nauda un virtuālā "valūta" prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Naudas vērtības pārmaiņas prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa
Valūta un valūtas maiņa prezentācija skolotāja darba lapa skolēna darba lapa