Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Mācību materiāli

next
next
/lv/macibu-lidzeklis-finansu-pratibas-jautajumu-apguvei-6-gadus-veciem-berniem
Ievietots: 09.04.2013

Latviešu valodā vārda "ekonomika" viens no tulkojumiem ir "saimniekošana". Saimniekojot mums vienmēr jāizdara izvēle, jo mūsu vēlmes ir neierobežotas, bet iespējas – ierobežotas. Šo izvēli bērniem palīdzēs veikt mācību līdzekļa galvenie varoņi Madara un Rolfs kopā ar saviem vecākiem. 

 

Valsts izglītības satura centra un Naudas plānošanas centra mācību līdzekļa mērķis ir sekmēt bērna gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus par finanšu un uzņēmējspēju izglītības jautājumiem personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

 

 Šo mācību līdzekli var izmantot gan pedagogi, palīdzot bērniem apgūt iemaņas, piemēram, matemātikā un latviešu valodā, gan vecāki, pārrunājot individuāli ar bērnu tēmas par naudu un budžeta plānošanu ģimenē. Pilnā apjomā mācību līdzeklis ir paredzēts bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam un tajā iekļautas 12 tēmas ar 25 PowerPoint prezentācijām un 81 darba lapu. Mācību līdzekļa saturā, kas paredzēts 6 gadus veciem bērniem, iekļautas 3 tēmas ar 3 PowerPoint prezentācijām un 11 darba lapas.

Mācību līdzeklis pratības jautājumu apguvei skolu mācību saturā 6 gadus veciem skolēniem
Finanšu pratība

Metodiskie ieteikumi

Nosaukums 6 gadu
1.  Kāpēc jāmācās ekonomika/finanšu pratība?    
2.  Nauda un mēs  prezentācija  darba lapas
3.  Īpašums - kopīgais un personīgais    
4.  Gudra saimniekošana  prezentācija  darba lapas
5.  Saprātīgs patērētājs  prezentācija  darba lapas
6.  Prasmīgs darbinieks    
7.  Veiksmīgs uzņēmējs    
8.  Apdomīgs bankas klients    
9.  Godīgs nodokļu maksātājs    
10.  Profesijas un dzīves mērķa izvēle    
11.  Ekonomiskā darbība un apkārtējā vide    
12.  Mēs un pasaule    

*Prezentācija sagatavotas PowerPoint 2003. gada formātā; darba lapas - pdf formātā.

           

 

/lv/rotalnodarbibas-finansu-pratibas-jautajumu-apguvei-pirmsskola
Ievietots: 28.01.2015

Piedāvājam Krāslavas pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās Apvienības labās prakses piemēru konkursa „Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” laureātu darbus, kas palīdzēs pašiem mazākajiem apgūt savas pirmās atziņas par naudu.

Pedagogu izstrādātie metodiskie materiāli piedāvā interesantas nodarbības, ietverot spēles, filmas, aktīvu darbošanos, ekskursijas. Ar naudas lietošanu un apriti saistītie jautājumi tiek apgūti integrēti, vienlaicīgi mācot arī citas dzīves un apkārtējās dabas izpratnei svarīgas atziņas.

 

Nodarbību par naudu komplekss pirmsskolas izglītības iestādē

 • Autores – Iveta Solima, Inese Jakovele (PII "Pīlādzītis")
 • 1. vieta grupā "Manuskripti"
 • Nodarbību mērķis – veidot izpratni par naudu, tās nozīmi dzīvē, uzzināt par naudas izmantošanas iespējām, tās nomināliem un lielumiem, veicināt iztēles un radošo spēju, uzmanības un domāšanas attīstību.

 

Autores piedāvā 15 dažādas aktivitātes 3 līdz 5 gadus veciem bērniem.

Izmantojamie metodiskie materiāli:

 

Atklātā nodarbība: finansiālā un ekoloģiskā atbildība – "Saudzējot papīru, taupīsim dabu"

 • Autores – Žaneta Moiseja, Rasma Krumpāne (PII "Pīlādzītis")
 • 2. vieta grupā "Manuskripti"
 • Nodarbības mērķis – veidot saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem kā vērtību, iepazīt eiro naudas zīmju izskatu.

 

Skolotājas, kas darbojas "Zaļās jostas" personāžu lomās, kopā ar bērniem mācās taupīt ūdeni, papīru, pat burkānus un gaisu! Saņemot naudu par nodoto makalatūru, tiek  iepazīta arī Latvijas nauda – eiro banknotes un monētas. Papildus aktīvai darbībai, autores rekomendē izmantot nodarbībā arī vairākas animācijas filmas.

Izmantojamie metodiskie materiāli:

 

Nodarbībā "Saudzējot papīru, saudzēsim dabu" pirmsskolas skolēniem tiek mācītas arī zināšanas par naudu.

Attēlu galerija: ieskats nodarbības gaitā, pašizgatavots papīrs un spēle "Krustiņi, nullītes"

 

Integrētā rotaļnodarbība ar apkārtnes un sabiedrisko norišu dominanti

 • Autores – Valentīna Utenkova, Jeļena Kalpiša (PII "Pienenīte")
 • 3. vieta grupā "Manuskripti"
 • Nodarbības mērķis – ekonomisko zināšanu veidošana pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Nodarbībā bērni un skolotāja palīdz Nezinītim iepazīt eiro monētas un banknotes, saprast, kāpēc ir nepieciešama nauda, kā arī praktiski apgūt pirmās iepirkšanās prasmes.

Izmantojamie metodiskie materiāli:

 

Rotaļnodarbība "Veikals"

 • Autore – Inese Leonoviča (PII "Pienenīte")
 • Atzinība grupā "Manuskripti"
 • Nodarbības mērķis – veidot izpratni par uzņēmējdarbību, veidot labvēlīgu attieksmi pret cilvēkiem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību (biznesu).

 

Nodarbībā uzņēmējs kaķis Centis ar bērnu palīdzību veido savu jauno veikalu. Nodarbībā tiek apgūtas arī pirmās iemaņas par darba ražīgumu.

Izmantojamie materiāli:

 

Par konkursu:

Kopā konkursā piedalījās 49 pirmskolas iestāžu pedagogi, iesniedzot 12 manuskriptus (scenāriji pasākumiem, svētkiem, nodarbību konspekti, lekciju un konsultāciju teksti u.c.) un 18 spēles (didaktiskie materiāli, didaktiskās spēles, atribūti lomu spēlēm ar gaitas aprakstiem, izdales materiāli u.c.). Konkursu organizēja Krāslavas novada pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās Apvienība 2013./2014.mācību gadā.

Krāslavas rajona pirmsskolas izglītības Metodiskās Apvienības konkursa "Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā" dalībnieki pulcējās noslēguma pasākumā, kurā saņēma balvas, kā arī apguva papildu zināšanas un prasmes, kā mācīt par finansēm pašiem jaunākajiem.

Attēlu galerija: ieskats konkursa noslēguma pasākumā

Foto: Jana Strogonova

 

/lv/speles-pirmo-ekonomikas-gudribu-apguvei
Ievietots: 29.01.2015

Spēles un spēļu atribūtu izgatavošanas metodiskos aprakstus piedāvā Krāslavas pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās Apvienības labās prakses piemēru konkursa „Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” laureātes.

Spēles palīdzēs arī apgūt pirmās zināšanas par naudu – palīdzēs nostiprināt vairākus ekonomiskos jēdzienus, izprast naudas nozīmi, uzzināt, kāpēc jāmaina dažādu valstu naudas zīmes, kā arī veicinās dažādu prasmju attīstību.

 

"Mēģini, dari, sanāks" – dažādu spēļu atribūtu izgatavošana

 • Autores – Aina Rihlicka, Marija Monska (PII "Pīlādzītis")
 • 3. vieta grupā "Spēles"
 • Spēles mērķis – radīt izpratni par mājās esošo materiālu otrreizēju izmantošanu, attīstot prasmes salīdzināt preču cenas, izdarīt izvēli un taupīt resursus (naudu).

 

Metodiskais materiāls palīdz saskatīt iespējas, kā mājās atrodamām lietām sniegt otru dzīvi. Tā bērni iegūst kāroto rotaļļietu, sporta nodarbības atribūtu, telpas dekoru un ietaupa naudu. Autores piedāvā arī cenas veikalos nopērkamām alternatīvām lietām – tas ļauj pilnveidot gan matemātiskas, gan naudas darbības izpratni veicinošas aktivitātes.

Izmantojamie metodiskie materiāli:

 

Didaktiskā spēle "Ceļojums"

 • Autores – Valentīna Navicka, Irēna Ļapere (PII"Pienenīte")
 • 1. vieta grupā "Spēles"
 • Spēles mērķis – nostiprināt jēdzienus nauda, eiro, valūta, veidot izpratni par dažādu valstu naudu maiņas būtību, audzināt bērnos interesi par ekonomiku.

 

Spēle dod iespēju 5 līdz 6 gadus veciem bērniem izprast naudas kā maiņas līdzekļa būtību, apgūt dažādu valstu valūtu maiņas pamatprincipus.

Pēc spēles var vēl noskatīties "Naudas skolas" īsfilmu "Naudas kolekcionēšana un numismātika", kurā Jānis Komikss skaidro, kā un kāpēc krāt monētas.

Izmantojamie metodiskie materiāli:

 

Attēlu galerija: spēles dizains un kartiņas.

 

Didaktiskā spēle "Brīnumu aplis"

 • Autore – Solvita Mežiņa (Sauleskalna sākumskola)
 • 3. vieta grupā "Spēles"
 • Spēles mērķis – pilnveidot bērnu zināšanas par naudu kā norēķinu līdzekli, veicināt prasmes atpazīt dažādas vērtības naudas zīmes, izmantot tās norēķinos, attīstot saskaitīšanas prasmes.

 

Spēlē tiek izmantotas latviešu tautasdziesmas, ticējumi, pasakas, kas satur informāciju par naudu, dažādi uzdevumi, kas attīsta skaitīšanas prasmes un māca atpazīt dažādas naudas zīmes, kā arī veicina citu prasmju attīstību. Spēle paredzēta 6 gadus veciem bērniem.

Izmantojamie materiāli:

 

Spēle "Brīnumu aplis" palīdzēs pirmsskolas iestāžu audzēkņiem interesantā veidā apgūt dažādas zināšanas par naudu. Spēlē izmantoti gan matemātikas, gan literatūras uzdevumi, arī rotaļas un mūzika.

Spēle "Brīnumu aplis" paredzēta pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un tajā izmantotas vairāk kā desmit dažādas metodes, kas palīdz bērniem apgūt zināšanas par naudu.

 

Par konkursu:

Kopā konkursā piedalījās 49 pirmskolas iestāžu pedagogi, iesniedzot 12 manuskriptus (scenāriji pasākumiem, svētkiem, nodarbību konspekti, lekciju un konsultāciju teksti u.c.) un 18 spēles (didaktiskie materiāli, didaktiskās spēles, atribūti lomu spēlēm ar gaitas aprakstiem, izdales materiāli u.c.). Konkursu organizēja Krāslavas novada pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās Apvienība 2013./2014.mācību gadā.