Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Mācību materiāli

next
next
/lv/macibu-lidzeklis-finansu-pratibas-jautajumu-apguvei-7-9-gadus-veciem-berniem

Latviešu valodā vārda "ekonomika" viens no tulkojumiem ir "saimniekošana". Saimniekojot mums vienmēr jāizdara izvēle, jo mūsu vēlmes ir neierobežotas, bet iespējas – ierobežotas. Šo izvēli bērniem palīdzēs veikt mācību līdzekļa galvenie varoņi Madara un Rolfs kopā ar saviem vecākiem.

 

Valsts izglītības satura centra un Naudas plānošanas centra mācību līdzekļa mērķis ir sekmēt bērna gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus par finanšu un uzņēmējspēju izglītības jautājumiem personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

 

 Šo mācību līdzekli skolotāji var izmantot gan sociālo zinību, gan klases stundās, kā arī citu mācību priekšmetu stundu saturā, piemēram, matemātikā un latviešu valodā. Mācību līdzekļa materiālus var izmantot arī vecāki, pārrunājot individuāli ar bērnu piedāvātās tēmas. Pilnā apjomā mācību līdzeklis ir paredzēts bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam un tajā iekļautas 12 tēmas ar 25 PowerPoint prezentācijām un 81 darba lapu. Mācību līdzekļa saturā, kas paredzēts bērniem no 7 līdz 9 gadu vecumam, iekļautas 10 tēmas ar 10 PowerPoint prezentācijām un 48 darba lapas. Katra tēma raksturo nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par finanšu pratības jautājumiem.

Mācību līdzeklis finanšu pratības jautājumu apguvei skolu mācību saturā 7-9 gadus veciem skolēniem

Finanšu pratība

Metodiskie ieteikumi

Nosaukums 7-9 gadu
1.  Kāpēc jāmācās ekonomika/finanšu pratība?  prezentācija  darba lapas
2.  Nauda un mēs  prezentācija  darba lapas
3.  Īpašums - kopīgais un personīgais  prezentācija  darba lapas
4.  Gudra saimniekošana  prezentācija  darba lapas
5.  Saprātīgs patērētājs  prezentācija  darba lapas
6.  Prasmīgs darbinieks  prezentācija  darba lapas
7.  Veiksmīgs uzņēmējs  prezentācija  darba lapas
8.  Apdomīgs bankas klients  prezentācija  darba lapas
9.  Godīgs nodokļu maksātājs  prezentācija  darba lapas
10.  Profesijas un dzīves mērķa izvēle  prezentācija  darba lapas
11.  Ekonomiskā darbība un apkārtējā vide    
12.  Mēs un pasaule    

*Prezentācija sagatavotas PowerPoint 2003. gada formātā; darba lapas - pdf formātā.

           

 

/lv/spele-prezentacija-interaktivai-tafelei-naudas-eksperts
Ievietots: 15.03.2017

Interaktīvo spēli "Naudas eksperts" sociālo zinību skolotāji un klašu audzinātāji var izmantot, lai organizētu skolēniem saistošu mācību/klases stundu, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, vienlaikus nostiprinot skolēnu iegūtās zināšanas par finanšu pratības jautājumiem un prasmes tās izmantot. Spēle veidota tā, lai skolēni, analizējot spēles gaitu, gūtu arī jaunas zināšanas un spētu pieņemt pamatotus lēmumus par naudas saprātīgu lietošanu.

Lai varētu izmantot interaktīvo spēli, nepieciešami:

  • interaktīvā tāfele vai dators un multimediju projektors;
  • ActivInspire programma.

Programmas bezmaksas versiju var lejupielādēt, izmantojot interneta vietnes http://activboard.lv/ piedāvājumu sadaļā "ActivInspire lejupielāde". Šajā gadījumā spēle būs vadāma ar datora peli.

 

Spēle paredzēta divām mācību stundām: pirmā stunda paredzēta spēles norisei, otrā stunda – spēles analīzei.

Spēles lauku "Atbildi un nopelni" jautājumiem ir sagatavotas arī atbildes. Lai tās saņemtu, lūgums skolotājam zvanīt "Naudas skolas" redaktorei 67022288.

 

Spēles idejas autores: Antra Slava un Santa Kazāka. Spēles izstrādātāja, metodisko ieteikumu autore – Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Santa Kazāka.

 

 

Lejupielādet Spēles "Naudas eksperts" prezentācija (1MB)

/lv/metodiskie-ieteikumi-speles-kas-banka-ieksa-izmantosana
Ievietots: 08.05.2019

Interaktīvā spēle "Kas bankā iekšā?" veidota 7–8 gadus veciem bērniem ar mērķi, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas un piemērus, kas raksturo Latvijas Bankas darbu, radīt skolēnos interesi par banku (kredītiestādi) kā būtisku finanšu pasaules sastāvdaļu, kas cieši saistīta ar naudas norēķiniem ikdienas gaitās, padziļināt izpratni un veidot zināšanas par valsts finanšu sistēmu, kurā ikviens tiek gaidīts kā saprātīgs un atbildīgs patērētājs. Metodisko ieteikumu skolotājiem autore ir Babītes vidusskolas sākumskolas skolotāja Janīna Amola.

Spēli var spēlēt šeit: 

Spēles pamatuzdevumi:

1) sociālo zinību, informātikas, datorikas mācību stundas, klases stundas vai integrēto mācību kursu ietvaros un arī individuālu nodarbību veidā radīt jaunākā skolas vecuma skolēniem iespēju gūt ieskatu banku darbībā, šim nolūkam izmantojot informāciju par Latvija Bankas uzdevumiem un naudas apriti valstī;

2) radīt izpratni par Ekonomikas un monetārās savienības valūtu, paplašināt zināšanas par šīs valūtas lietošanas noteikumiem norēķinos Latvijā;

3) radīt izpratni par naudas aprites likumsakarībām un to lomu preču un pakalpojumu patērētāja ikdienā;

4) veicināt gudra patērētāja paradumu veidošanos, lietojot mūsdienīgu banku tehnisko aprīkojumu;

5) veicināt personiskās atbildības veidošanos, rīkojoties ar naudu;

6) radīt iespēju skolotājam vai vecākiem aizraujošā veidā iepazīstināt skolēnus ar finanšu pasaules pamatjēdzieniem un darbības pamatlikumībām, mudināt uzsākt sarunas ar bērniem par dažādiem ar naudu saistītiem jautājumiem.

 

Spēles organizācija

Spēli iespējams izmantot gan kā mācību līdzekli skolā, gan kā vecāku vadītu izziņas procesa motivatoru mājās.

 

Spēles izmantošana mācību stundās vielas apguves ietvaros

  • Pirmajā stundā skolēni aktīvi spēlē saskaņā ar noteikumiem, bet otrajā stundā nepieciešams jēgpilni apkopot viņu iegūto informāciju.
  • Spēli iespējams izmantot tādas terminētas skolēnu patstāvīgas aktivitātes organizēšanai mājās, kuras rezultātā tiek apkopoti vairāku spēlētāju sasniegumi. Iespējamas arī sacensības klasē, uzskaitot skolēna iegūtos punktus vai spēlē pavadīto laiku.
  • Kā vienu no mācību metodēm spēli iespējams izmantot Projektu nedēļas vai Finanšu pratības nedēļas ietvaros. Skolotājs jaunāko klašu skolēniem sniedz praktisku palīdzību un tehnisku risinājumu spēles un kopsavilkuma nodarbības organizēšanā.

 

Skolēnu ieinteresēšanai vai arī vielas apguves ietvaros var izmantot arī īsus video par spēli:

 

Metodiskie ieteikumi ierosmei

A.

Pirms spēles uzsākšanas skolēni tiek sadalīti mazās grupās (2–4 dalībnieki), izmantojot atšķirīgu krāsu kartītes (sk. 1. pielikumu). Katra no krāsām norāda, kuru bankas zāli (telpu) konkrētās grupas skolēni izpētīs īpaši uzmanīgi un pēc tam, sagatavojot grupas prezentāciju, nākamajā nodarbības posmā ar to iepazīstinās pārējos skolēnus. Grupu sadalīšanā iespējams izmantot arī piedāvātos spēles tēlus (sk. 2. pielikumu). Spēles analīzes daļā iespējams integrēt arī drāmas metodes.

Atkarībā no tehniskā nodrošinājuma skolotājs nosaka grupas darbības ietvaru (tēlu izvēli, lomu sadalījumu, laika izlietojumu u.tml.). Skolotājs precizē informāciju par prezentējamiem jautājumiem (sk. 3. pielikumu). Pierakstiem var izmantot arī darba lapu (3. pielikums).

Skolotājs izskaidro noteikumus un darbību secību un norāda, kam īpaši jāpievērš uzmanība ceļojuma gaitā. Jānorāda, kā komandas piedalīsies sacensībā un kā tiks fiksēti katras komandas sasniegumi. Īpaši jāparāda labas, atbildīgas, cieņpilnas savstarpējās komunikācijas priekšrocības, kas ļauj uzvarēt.

Nākamajā stundā pēc aktīvās spēlēšanas katrai grupai noteiktā laikposmā jāsagatavo priekšnesums – prezentācija par konkrētas bankas telpas funkcijām un īpatnībām. Skolēni, izejot caur kādu no bankas telpām, ievērojuši tās iekārtojumu un aprīkojumu, tāpēc, iespējams, labāk par citām klasesbiedru grupām spēj noteikt attiecīgās funkcijas nozīmīgumu kopējā bankas darbībā. Vērtēšanai var izmantot vairākas savstarpējā novērtējuma formas. Piemēram, klasesbiedri klausoties veic pierakstus prezentācijas vērtēšanas lapā (sk. 4. pielikumu) saskaņā ar izvirzītajiem kritērijiem. Tos nosakot, skolotājs izvēlas skolēnu izpratnei piemērotus jēdzienus (piemēram, "prasme ieinteresēt klausītāju" (interesantums), "zinātnisku jēdzienu lietojums" (zinātniskums), "secinājumi" (piemēram, vērtējums, kāpēc šī zāle tik svarīga bankā)). Vērtējums 10 punktu sistēmā tiek atzīmēts katras uzstāšanās beigās. Cits variants – skolēni klausītāji izsakās par dzirdēto, pieminot gan pozitīvo , gan nepilnības priekšnesumā un izklāstā (vērtējuma noteikšanai kā paraugu var izmantot 5. pielikuma tabulu).

B.

Skolēnu darbības un sasniegtā vērtējumu skolotājs var izdarīt, pamatojoties uz mazās grupas prezentāciju vai spēles gaitā iegūtajiem skolēnu individuālajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (piemēram, iegūtais eiro daudzums, īsākais spēlē pavadītais laiks).

Rēķinoties ar iespējām, skolotājs izvēlas rezultātu kopsavilkuma vizualizācijas veidu.

Piemēram, lai apkopotu spēles rezultātus, iespējams izveidot sasniegumu tabulu, kurā katra skolēna iegūto punktu skaitu ieraksta izvēlētā spēles tēla ailītē. Augstāko punktu skaitu ieguvušie skolēni var pastāstīt par spēles laikā gūtajām atziņām. Skolotājs, tās apkopojot, atbilstoši saviem mācību stundu plāniem, var turpināt diskusiju par naudas tēmām.

C.

Ja spēles gaitā rodas nepieciešamība lielāku uzmanību pievērst kādai noteiktai bankas funkcijai, var izmantot tikai viena spēles fragmenta padziļinātu izpēti: a) frontāli kopējā klases darbībā, b) izmantojot informācijas avotus, c) skolēna individuālajā pētnieciskajā darbā, d) projektā, e) improvizācijā par tēmu u.c.

Kopā ar skolēniem padziļināti izpētot kādu noteiktu bankas funkciju, kā arī vecākiem kopā ar bērniem veicot izziņas procesu un mājmācības organizēšanā noderīgi varētu būt interneta resursi un uzziņas materiāli (sk. pielikumu "Tematiskais ceļvedis spēlē iekļauto finanšu jautājumu padziļinātai apguvei")

 

Spēles un tās analīzes rezultātā skolēns spēj:

  • ar vienkāršiem argumentiem pamatot naudas nepieciešamību savā un sabiedrības dzīvē;
  • īsi pastāstīt par naudas funkcijām un tās lietošanas noteikumiem;
  • pārbaudīt eiro naudas zīmju īstumu pēc to būtiskākajiem pretviltošanas elementiem;
  • nosaukt svarīgākās banku funkcijas un to lomu valsts dzīvē;
  • atšķirt komercbanku no Latvijas Bankas pēc to galvenajiem uzdevumiem.