Задай вопрос

Uz bieži uzdotiem jautājumiem par aktuālām ekonomikas tēmām atbild gan "Naudas skola", gan dažādu nozaru speciālisti. Ieskaties sadaļā "Naudas skola atbild"! Varbūt atradīsi atbildi uz savu jautājumu uzreiz. Ja to neatrodi, izmanto šeit sniegto iespēju pajautāt vai nosūtīt savus ierosinājumus "Naudas skolas" redaktoram!

Uzdod jautājumu vai uzraksti ieteikumu!

Jautā

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Jūs atrodaties šeit

next
next
/lv/musu-valsts-musu-banka-0
Ievietots: 28.12.2017

Latvijas Banka sākas ar brīvās Latvijas dzimšanu. Kamēr mūsu vecvectēvi stājās pretim Bermontam, mājās viņus atbalstīja mātes, sievas un meitas, dibinot “Latviešu sieviešu zelta fondu”. Viņas brīvpātīgi šķīrās no savām zelta un sudraba vērtslietām, lai veidotu rezervju krājumus jaundzimušās valsts nosargāšanai. Šie krājumi kļuva par jaunās valsts finanšu sistēmas balstu – Latvijas Banku. Tā rūpējās par naudas stabilitāti, drošību un tautsaimniecības politiku, palīdzot Latvijai augt un attīstīties par vienu no sekmīgākajām valstīm pirmskara Eiropā. Šo kāpienu apturēja okupācijas varas, tomēr neatkarības atjaunošana ļāva atdzimt vienam no valstiskās neatkarības simboliem – nacionālajai bankai. Vēl šodien mums turpina piederēt tas kapitāls, ko toreiz saziedoja Latvijas tauta, atgādinot par mūsu kopīgo spēku un varēšanu.
 

Šodien Latvijas Banka joprojām veic iesākto misiju, kas tai tika uzticēta pie Latvijas dzimšanas šūpuļa. Tāpat kā toreiz, tā rūpējas, lai Latvijā iedzīvotājiem būtu droša un vērtīga valūta un valdītu ilgtermiņa stabilitāte. Latvijas Banka gan sniedz savu neatkarīgo redzējumu nākotnes lēmējiem valsts vadībā, gan izglīto finanšu lietās jaunāko paaudzi. No skaidrās naudas aprites līdz tehnoloģiski modernām finanšu infrastruktūrām – Latvijas Banka nodrošina naudas apriti valstī un ir finanšu sistēmas mugurkauls. Un līdz ar Latvijas atgriešanos Eiropas valstu saimē nacionālā banka kopā ar pārējo valstu centrālajām bankām lemj visas Eiropas kopīgās valūtas attīstības politiku.
 
Arī nākotnē Latvijas nacionālā banka ar savām zināšanām un ekspertīzi turpinās stiprināt Latvijas vietu globālajā, strauji mainīgajā pasaulē. Taču, lai kādas pārmaiņas nestu rītdiena, sava centrālā banka mums vienmēr nodrošinās valūtas stabilitāti un tās vērtības saglabāšanos. Latvijas Banka turpina sargāt arī tai uzticētos zelta krājumus un vairot Latvijas stratēģiskās rezerves. Tas ļauj ikvienam no mums būt pārliecinātam, ka Latvija nākotnē kļūs par vēl zinošāku, stabilāku un turīgāku valsti.

Latvijas Bankas nacionālā misija ir darīt visu, lai Latvija veidotos par brīvu, eiropeisku valsti, kur droši un turīgi dzīvot mums un mūsu bērniem.

 

2018. gada rudenī gaismas festivālā "Staro Rīga 2018" pirmo reizi gaismas stāsts bija vērojams uz Latvijas Bankas centrālās ēkas fasādes K. Valdemāra ielā 2A. Festivāla apmeklētājiem bija iespēja redzēt un dzirdēt vienu no valsts 100 gadu jubilejas svinību stāstiem – emocionālu un izzinošu vēstījumu par Latvijas Republikas, tās finanšu sistēmas un nacionālās centrālās bankas pagātni, šodienu un nākotni.

 

Režisors un video mākslinieks: Māris Kalve.
Realizētājs: "KALVESTUDIJA".

/lv/centralas-bankas-butiba-un-funkcijas
Ievietots: 18.02.2013

Gandrīz visās attīstītās valstīs ir sava centrālā banka. Bieži to dēvē par "banku banku", jo tā ir visu banku darbības centrs valstī. Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Tai ir savi likumā noteikti mērķi, uzdevumi un funkcijas.

Latvijas Bankas galvenais mērķis

Latvijas Bankas kā centrālās bankas darbības galvenais mērķis ir cenu stabilitāte, kas sekmē ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi.

Stabilas cenas ļauj plānot uzņēmējdarbību ilgākam laika posmam un dod iespēju ikvienam veidot uzkrājumus, nebaidoties, ka tiem pēkšņi zudīs vērtība.

 

Latvijas Bankas (centrālās bankas) funkcijas

Latvijas Bankas kā valsts centrālās bankas funkcijas pēc pārejas no lata uz eiro nav mainījušās, bet darbības lauks ir paplašinājies un tas, pirmkārt, skar monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, ar līdztiesīgu balsi piedaloties eiro zonas – visu eiro ieviesušo valstu – kopīgās monetārās politikas lemšanā, kā arī veicot tam nepieciešamo makroekonomisko analīzi.

Latvijas Bankas galvenie uzdevumi ir:

 • līdzdarboties eiro zonas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā;
 • pārvaldīt finanšu ieguldījumus;
 • nodrošināt skaidrās naudas apriti Latvijā un piedalīties skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
 • līdzdarboties maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanā Eirosistēmā;
 • sagatavot un publicēt statistisko informāciju atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

 

Centrālās bankas uzdevumi ir arī:

 • konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos;
 • pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās valūtas institūcijās;
 • veidot Kredītu reģistru, vākt reģistram nepieciešamos datus.

 

 

Latvijas Bankas neatkarība

Lai Latvijas Bankas īstenotā monetārā politika nodrošinātu sabiedrības interesēm atbilstošo mērķi – cenu stabilitāti valstī, ir svarīgi, lai Latvijas Bankas lēmumus nevarētu iespaidot ne politiķi, ne uzņēmēji, ne dažādas interešu grupas.
Latvijas Bankas neatkarība balstās uz četriem pamatprincipiem – kompetenci, neatkarīgu vadību, neatkarīgu finansējumu un starptautisko sadarbību.

1. Kompetence
Neviena cita institūcija nav tiesīga iejaukties Latvijas Bankas lēmumu pieņemšanā un praktiskajā īstenošanā. Tās rīcībā ir visi nepieciešamie instrumenti normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, piemēram, cenu stabilitātes nodrošināšanai, naudas laišanai apgrozībā, u.c.

2. Neatkarīga vadība
Lēmumus Latvijas Bankas vārdā pieņem Latvijas Bankas padome, ko veido Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks un seši padomes locekļi. Šīs amatpersonas uz sešiem gadiem ievēl Latvijas Republikas Saeima, un pirms termiņa tās var atbrīvot tikai likumā noteiktos gadījumos.

3. Finanses
Latvijas Banka nesaņem finansējumu no valsts budžeta un neaizdod naudu valdībai. Latvijas Banka savus izdevumus sedz ar ieņēmumiem no ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas, kā arī no monetārajām operācijām.

Latvijas Banka neaizdod naudu uzņēmumiem un privātpersonām. Veiksmīgas monetārās politikas īstenošanas nolūkā kredītoperācijas tiek veiktas tikai ar kredītiestādēm.

4. Starptautiskā sadarbība
Latvijas Banka patstāvīgi un atbildīgi pārstāv Latvijas valsti starptautisko finanšu institūciju (piemēram, Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda) darbā un līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā šo organizāciju kopējās interesēs.

/lv/turigas-valsts-pamats-nauda-stabilitate-zinasanas
Ievietots: 24.01.2018

Latvijas Banka ar savām zināšanām nodrošina naudas apriti, lai valstī augtu turība un stabilitāte.

Lai to nodrošinātu, Latvijas Banka veic vairākus uzdevumus.

Nauda

Latvijas Banka veic šādus uzdevumus:

 • nodrošina bezskaidras naudas apriti valstī – starp bankām, uzņēmumiem, cilvēkiem;
 • izsniedz bankām eiro banknotes un monētas, kas tālāk nonāk pie tirgotājiem un iedzīvotājiem;
 • maina bojātas, saplēstas vai apdegušas naudaszīmes;
 • kopā ar pārējām Eirosistēmas centrālajām bankām atbild par naudas drošību, dizainu un ražošanu;
 • glabā un transportē skaidru naudu.

 

 

Stabilitāte

Latvijas Banka ir valsts naudas sistēmas drošs mugurkauls, kas gādā, lai iedzīvotāji uzticētos valsts valūtai – pieņemtu to kā maksāšanas līdzekli un varētu veidot uzkrājumus. Latvijas Banka ir modernākā centrālā banka Eiropā, kas:

 • nodrošina naudas vērtības stabilitāti;
 • glabā, vairo un pārvalda ārējās stratēģiskās rezerves;
 • ieguldījumos nopelnīto ieskaita valsts budžetā un stratēģisko rezervju papildināšanā;
 • iestājas par saprātīgu valsts naudas un budžeta politiku.

 

 

Zināšanas

Latvijas Bankas uzkrātā pieredze un zināšanas ļauj veidot valsts nākotni jau šodien - tā paredz un izskaitļo svarīgu tautsaimniecības un finanšu notikumu virzību.

Latvijas Banka:

 • kopā ar citām eirozonas centrālajām bankām veido eirozonas naudaspolitiku;
 • vāc un analizē statistikas datus;
 • piedāvā valdībai un Saeimai aprēķinos balstītus risinājumus un reformas;
 • konsultē par aktualitātēm, kas saistītas ar naudu;
 • izglīto sabiedrību un palīdz labāk izprast naudas un ekonomikas lietas.