Video Ilgums - 1:03

Kā veidojas valsts budžets?

Valsts budžets ir valsts naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts, kas sastādīts noteiktam laika periodam. Valsts budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem.

Video datne
Izdrukāt