Video Ilgums - 0:59

Kāds ir ieguvums no cenu monitoringa?

Latvijā eiro ieviešanas sakarā tika apsekotas cenas jeb veikts cenu monitorings. Monitorings ir veids kā vērtēt cenu svārstības pirms un pēc eiro ieviešanas. Patērētāji Ekonomikas ministrijas interneta lapā varēja sekot līdzi datiem, lai noteiktu jomas, kurās cenu izmaiņas varētu notikt saistībā ar eiro ieviešanu.

Video datne
Izdrukāt