Video Ilgums - 1:00

Kas ir investīcijas?

Investīcijas ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti, lai sekmētu ekonomisko izaugsmi. Tās var būt gan materiālas, gan nemateriālas.

Lai investīcijas palielinātos, svarīgi faktori ir atrašanās vieta, ērta piekļuve transportam, elektrolīnijām un sakariem, naudas un finanšu stabilitāte, paredzami nodokļi, kā arī valsts kredītreitings.

Video datne
Izdrukāt