Video Ilgums - 1:03

Kas ir OECD?

OECD ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kurā šobrīd darbojas trīsdesmit četras attīstītākās pasaules valstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanu un izplatīšanu.

Video datne
Izdrukāt