Video Ilgums - 1:00

Kas ir vērtīgāks – lats vai eiro?

Valūtas vērtību un tās lietotāju pārticību nenosaka naudas nominālvērtība. Lati un eiro ir vienlīdz vērtīgi. Mūsu ieņēmumi, tāpat kā izdevumi šobrīd ir izteikti latos. Pēc 2014. gada 1. janvāra lietojot eiro, ieņēmumu un izdevumu attiecības nemainīsies.

Video datne
Izdrukāt