Video Ilgums - 1:00

Kas mainīsies Latvijas Bankas darbā pēc eiro ieviešanas?

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, kas īsteno noteiktas funkcijas. Pēc eiro ieviešanas, Latvijas Banka kļūs par Eirosistēmas sastāvdaļu. Eirosistēmā kopējos monetārās politikas lēmumus, piemēram par procentu likmēm, pieņem Eiropas Centrālās bankas padome. Tajā pārstāvētas visas eiro zonas valstu centrālās bankas.

Video datne
Izdrukāt