Latvijas Banka

Latvijas Banka

Gandrīz visās attīstītās valstīs ir sava centrālā banka. Bieži to dēvē par "banku banku", jo tā ir visu banku darbības centrs valstī. Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Tai ir savi likumā noteikti mērķi, uzdevumi un funkcijas.

Multimedijs  izstrādāts  Latvijas Bankas zināšanu centra "Naudas pasaule" ekspozīcijas vajadzībām. Plašāku informāciju var iegūt, piesakoties klātienes ekskursijai zināšanu centrā vai izmantojot virtuālās ekskursijas piedāvātās iespējas:

Izdrukāt