Terminu vārdnīca

TerminiK
A Ā B C Č D E Ē F G H I Ī J K L M N Ņ O P R S Š T U V Z

Konsolidācija

Visas valsts budžets, ko sauc par valsts konsolidēto kopbudžetu ("konsolidēt" šeit nozīmē "apvienot") sevī ietver jeb apvieno valsts pārvaldes līmeņu un institucionālo vienību budžetus, kas turklāt dalās arī pēc to finansēto valsts funkciju veida.

2009.–2012. gadā Latvijā  notika kontroles pār valsts budžeta deficītu nostiprināšana (fiskālā konsolidācija) jeb valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu līdzsvarošanas process, kas izpaudās kā valdības izdevumu samazināšana un ieņēmumu palielināšana.

Veicot fiskālo konsolidāciju, 2009.–2012. gadā valdības izdevumus izdevās samazināt par 1.4 mljrd. latu, un arī turpmākā valsts fiskālā politika paredz samazināt budžeta deficītu, nodrošinot valsts finanšu stabilitāti ilgtermiņā . 

Izdrukāt