Par mums

Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne "Naudas skola"

"Naudas skola" ir Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne, kas sniedz skaidrojošu un izglītojošu informāciju plašai auditorijai (skolēniem, skolotājiem un visiem, kas nav speciālisti ekonomikā).
Vietne paredzēta sabiedrības informēšanai un izglītotības veicināšanai finanšu pratības un ekonomikas jautājumos, tā sniedz sabiedrībai arī skaidrojošu un izglītojošu informāciju par ekonomikas jomām, kas saistītas ar centrālās bankas funkciju izpildi.

Normatīvie akti

Piekļūšanu Latvijas Bankas izglītojošai interneta vietnei "Naudas skola" (naudasskola.lv) un tās lietošanu nosaka attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Autortiesības

Vietnē izmantotās interneta vietnes "Naudas skola", zināšanu centra "Naudas pasaule" un mācību līdzekļa "Mana ekonomika" grafiskās zīmes ir Latvijas Bankas īpašums. Latvijas Bankai ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas vietnē, ja vien nav īpašas norādes. Ja vietnē esošo informāciju vai kādu tās daļu pavairo poligrāfiski vai elektroniski, obligāta atsauce uz "Naudas skolu" vai "Mana ekonomika" (ja izmanto mācību līdzekļa informāciju), vai nepieciešama iepriekšēja Latvijas Bankas atļauja.

Jūs drīkstat šos materiālus pārlūkot, veidot piesaisti interneta vietnei "Naudas skola", kā arī, ja nav īpašas norādes, lejupielādēt un izdrukāt interneta lapā esošo informāciju privātai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu vai izmantot šo informāciju nepastarpinātā mācību procesā nekomerciālos nolūkos, kā arī citos Autortiesību likumā noteiktajos gadījumos.

Latvijas Bankas atbildība un informācijas aktualizācija

Visa informācija, kas atrodas šajā interneta vietnē, nerada un neuzliek Latvijas Bankai nekādus pienākumus. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā vai daļēji paļaujas uz šajā vietnē ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē šajā vietnē esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.

Šajā interneta vietnē esošā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta. Latvijas Bankai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai mainīt visu interneta vietnē esošo informāciju vai arī tās daļu. Latvijas Bankai nav pienākums savlaicīgi ievietot informāciju šajā interneta vietnē un Latvijas Banka neuzņemas atbildību gadījumā, ja tas nav izdarīts vai nav izdarīts savlaicīgi. Interneta vietnē iespējamas tehniskas neprecizitātes vai kļūdas.

Latvijas Banka neatbild par citu institūciju vai personu interneta vietņu saturu, kuras piesaistītas interneta vietnei "Naudas skola". Ar šo vietņu apmeklējumu saistīto risku uzņemas lietotājs.

Izglītojošajā interneta vietnē "Naudas skola" publicētais atspoguļo publikācijas autoru viedokli, kas ne vienmēr var sakrist ar Latvijas Bankas nostāju.

Pārlūkprogrammu savietojamība

Pilnvērtīgai interneta vietnē ievietotās informācijas izmantošanai lūgums izmantot jaunākās pārlūkprogrammu versijas. Atsevišķas sadaļas var pilnvērtīgi nestrādāt, izmantojot Internet Explorer pārlūkprogrammu.

Vietnes izskats pielāgojas apmeklētāja ierīces izšķirtspējai, tomēr pilnvērtīga visas informācijas izmantošana visērtāk veicama, izmantojot lielākas izšķirtspējas ierīces.

 

Atsauksmes

Būsim pateicīgi, ja jautājumus un ieteikumus sūtīsiet "Naudas skolas" redaktoram redaktors@naudasskola.lv.

Izdrukāt