Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Banka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni veidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz www.naudasskola.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Tīmekļvietne www.naudasskola.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Daļai ne-dekoratīvo elementu (video) nav nodrošināts alternatīvais teksts vai cits satura pieejamības veids;
  • Daļā lapu tabulēšanas secība starp lapas elementiem nenotiek loģiskā kārtībā (no kreisās un labo un no augšas uz leju, daļa no galvenās izvēlnes elementiem atrodas kājenē).
  • Daļa elementu pilnvērtīgi nepielāgojas vai zaudē sākotnējo funkcionalitāti, veicot lapas tuvināšanu virs 200%;

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.01.2024. Izvērtēšanu veica SIA TET .

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Latvijas Banku rakstot:

pasts@bank.lv vai zvanot: tālr. +37167022300

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: redaktors@naudasskola.lv

Tālrunis: +37167022288

 Adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Komunikācijas un finanšu pratības pārvalde.

E-pasts: presesdienests@bank.lv

Tālrunis: +37167022384

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Aija Brikše, Finanšu pratības daļas vadītāja

Izdrukāt