SEB Skolu vēstneši vada lekcijas skolās saviem vienaudžiem

Lekcijas par dažādām tēmām - finanšu pratību, kiberdrošību, investīcijām, uzņēmējdarbību.

Rīko: SEB banka

Vairāk informācijas: https://www.seb.lv/skolu-vestnesi 

Izdrukāt