Kā šodienas izvēle, kuru mācību jomu apgūt, ietekmēs tavu nākotni?

Izvēles situācija un izvēles cena

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, ka, veicot izmaksu un guvumu analīzi, jāskata ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa izmaksas un guvumi.

Mūsu vēlmes un vajadzības ir neierobežotas, jo, saņemot vēlamo lietu, mēs jau vēlamies kaut ko citu. Turklāt šis process nepārtraukti turpinās, jo drīz vien parādās jaunas vēlmes un vajadzības. Savukārt resursi ir ierobežoti un nekad nav pietiekami, lai saražotu tik daudz preču un pakalpojumu, cik nepieciešams visu mūsu vajadzību un vēlmju apmierināšanai. Šis nosacījums ir pazīstams kā ierobežotība. Tāpēc jāveic izvēle, kādu preču un pakalpojumu ražošanā pieejamos resursus izmantot.

Tautsaimniecībā mijiedarbojas trīs dalībnieki – mājsaimniecības, uzņēmumi un valdība. Ikviens no tiem saskaras ar ierobežotības problēmu, tāpēc jāizdara dažādas izvēles.

Mājsaimniecības

Vispirms aplūkosim mājsaimniecības, kuru dalībniekiem nepārtraukti jāizdara izvēles un jāpieņem lēmumi. Piemēram, brokastīs ēst ceptu vai vārītu olu, mācīties vai iet uz kino, ēst saldējumu vai šokolādes batoniņu, studēt par ārstu vai programmētāju.


izvēle: ēst ceptu vai vārītu olu
izvēle: iet uz kino vai mācīties
izvēle: studēt medicīnu vai IT


Daudzas izvēles ietekmē ne tikai pašreizējo situāciju, bet arī dzīves apstākļus nākotnē.

Ar vienu šādu izvēli sastopas gandrīz katrs – beidzot vidusskolu, jāizvēlas, turpināt mācības augstskolā vai meklēt algotu darbu. Katrai izvēlei ir guvumi un alternatīvās izmaksas – tas, no kā atsakāmies, izdarot izvēli.

Guvumi, atrodot algotu darbu, ir vairāki. Par darbu saņemtā alga palīdzēs apmierināt vajadzības, kurām ar vecāku doto kabatas naudu līdz šim nepietika, un iespējams sākt patstāvīgu dzīvi jau uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas.

Alternatīvās izmaksas, sākot darba gaitas uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, arī ir nozīmīgas – netiek iegūtas zināšanas, kas tiktu apgūtas, studējot augstskolā, bet tas savukārt samazina iespējamību nākotnē strādāt labāk atalgotu darbu. Turklāt šī izvēle ietekmē visu dzīvi: ienākumi būtu augstāki ne tikai pirmajā gadā pēc darba gaitu uzsākšanas, bet arī visos nākamajos gados līdz pat pensijas vecumam.

Pētījumos secināts, ka Latvijā cilvēki ar augstāko izglītību saņem līdz pat 50% augstāku algu nekā cilvēki ar vidējo izglītību. A


Protams, arī studējot augstskolā, rodas tiešas izmaksas (studiju maksa) un netiešas izmaksas – netiek saņemta alga, tāpēc nav iespējams uzreiz apmierināt tikpat daudz vajadzību, kā strādājot.

Šis piemērs ilustrē nepieciešamību, izdarot izvēli, izvērtēt ne tikai īstermiņa, bet arī ilgtermiņa guvumus un izmaksas. Proti, algots darbs sniedz lielāku guvumu tuvākajā nākotnē, bet šai izvēlei ir izmaksas ilgtermiņā. Savukārt studijas augstskolā īstermiņā rada izmaksas, bet ilgtermiņā dod būtiskus guvumus.

Līdzīga izvēle jāizdara pēc 9. klases, kad jāizlemj, kur turpināt izglītību – ģimnāzijā, mācību iestādē ar valodu, matemātikas vai mākslas novirzienu vai doties apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības mācību iestādēm. Iestājoties vidējās izglītības mācību iestādē, savukārt jāizlemj, kurus priekšmetus mācīties padziļināti. Izdarot šo izvēli, jāņem vērā ne tikai īstermiņa guvumi, piemēram, vieglāks mācību saturs vai interesantākas nodarbības, bet arī tas, kādu profesiju vēlēsies apgūt vēlāk. Tas palīdzēs saprast, kuru priekšmetu zināšanas būs īpaši nozīmīgas nākotnē.


Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums


Pārbaudi sevi!

1.2. uzdevums


Pārbaudi sevi!

1.3. uzdevums