Konference skolotājiem "Vai dzīvei virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība?" 2022 | vasara

Diena izaugsmei

24. augustā Latvijas Banka sadarbībā ar Banku Augstskolu rīkoja ikgadējo izglītojošo forumu skolotājiem par aktualitātēm ekonomikā. Šogad, Latvijas Bankas simtgades un Banku augstskolas 30 gadu jubilejas gadā, tradicionālais seminārs pārtapa plašākā konferencē "Vai dzīvei virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība? Aktualitātes ekonomikā un Latvijas Bankas 100 gadu pieredzes stāsts".

Konferences skolotājiem nosaukums un vizuālā identitāte

 

Konferences 1. daļa – prezentācijas

I. Lipša. Kā finanšu pratību veicināja Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados

Skatīt I. Lipšas prezentāciju SlideShare

K. Kravinskis. Finanšu pratības izaicinājumi Latvijas Bankā. 21. gadsimta 20. gadi

A. Brikše. Finanšu pratība drošībai, ilgtspējai un labklājībai

L. Peiseniece. Paaudžu mijiedarbība un naudas prasmes digitālajās ekosistēmās

Skatīt L. Peisenieces prezentāciju  SlideShare.

Skolotāju viedoklis – aptauja "Kurus finanšu pratības paradumus iespējams attīstīt virtuālajā vidē ar skolotāju palīdzību?"

Ilustratīvs attēls

Konferences 2. daļa – paneļdiskusija

Konferences 3. daļa – darbnīcas

Ilustratīvs attēls

1.-6. klases skolotājiem

7.–9. klases skolotājiem

10.–12. klases skolotājiem

I. Opmane. Aktualitātes ekonomikā. Kurp virzās Latvijas ekonomika?

S. Kazaka. Mācību līdzekļa "Mana ekonomika" materiāli padziļinātā kursa Sociālās zinātnes II ekonomikas jautājumu apguvei

Par konferenci

Tradicionāli, jau devīto reizi, uzsākot jauno mācību gadu, Latvijas Banka aicina skolotājus tikties ar kolēģiem un pieredzējušiem nozares ekspertiem, lai papildinātu savas zināšanas par aktuālo ekonomikā un finanšu pratībā. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Banku augstskolu, kas ir viena no vadošajām finanšu un uzņēmējdarbības augstskolām Latvijā un šogad atzīmē savu 30 gadu jubileju.

Konferences "Vai dzīvei virtuālajā realitātē nepieciešama finanšu pratība?" četru daļu saturs domāts gan sākumskolas un pamatskolas, gan vidusskolas skolotājiem.

Latvijas Banka īsteno dažādas izglītojošās aktivitātes, lai uzlabotu ikviena indivīda, kā arī sabiedrības kopumā izpratni par personisko finanšu prasmīgu pārvaldīšanu un likumsakarībām, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību un ienākumu kāpumu. Iedzīvotāju izpratnes veicināšanā būtiska loma ir skolotājiem, kuri skolēniem sniedz ieskatu tautsaimniecības norisēs un ekonomikas likumsakarībās. Kā rāda aptaujas un diskusijas, sociālo zinību skolotājiem ir ļoti nepieciešams papildu atbalsts mācību satura veidošanā, un Latvijas Banka šajā ziņā ir nozīmīgākais institucionāla atbalsta sniedzējs.

 

Izdrukāt