Nauda un tās aprite

Mācību līdzeklis 6.-9. klasei palīdzēs skaidrot vairākus nozīmīgus ar naudas būtību un apriti saistītus jautājumus. Piedāvātās tēmas izvēlētas tā, lai varētu izmantot, apgūstot gan sociālo zinību mācību programmā paredzēto vielu, gan padziļināti skaidrotu skolēniem jautājumus, kuru izpratne svarīga ikvienam arī finanšu pratības kontekstā. 

Mācību materiāli sastādīti tā, lai tos varētu izmantot vienas vai divu mācību stundu ietvaros (atkarībā no tēmas un skolotāja izvēlētajām apakštēmām).

Katrai tēmai tiek piedāvāta:

  • MS PowerPoint prezentācija, kurā uzsvērti svarīgākie fakti, teorija, piemēri katrā tēmā aplūkotajiem jautājumiem, uzdevumi, kā arī norādīti saites uz interneta resursiem, kurus var izmantot mācību stundā attiecīgās tēmas interesantākai apguvei;
  • skolotāja darba lapa, kurā norādīta iespējamā stundas gaita, pārrunājamie jautājumi, papildus izmantojamie fakti, kā arī uzdevumi skolēniem un atbildes uz tiem, aprakstītas dažādas aktivitātes un norādīti interneta resursi, kurus var izmantot konkrētās vielas apguvei;
  • darba lapa skolēniem ar dažādiem uzdevumiem.
     

Mācību līdzekļa autores: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija skolotāja Inta Jorniņa un "Naudas skolas" redaktore Antra Slava.

Lai saņemtu viktorīnu prezentācijas ar atbildēm, lūgums skolotājiem zvanīt "Naudas skolas" redaktoram 67022288.

Mācību līdzekļa saturs izstrādāts 2017. gadā, aktualizēts 2019. gadā.

Prezentācijas, darba lapas

1. Kā radās nauda? Prezentācija Darba lapa skolotājam

Darba lapa skolēnam

2.  Naudas funkcijas un pazīmes Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam
3. Monētas un banknotes Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam
4. Eiro  mūsu nauda Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam
5.

Bezskaidrā nauda, elektroniskā nauda un virtuālā "nauda"

Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam
6. Valūta Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam
7. Naudas vērtības pārmaiņas Prezentācija Darba lapa skolotājam Darba lapa skolēnam