Pirmie soļi apdrošināšanā

Metodiskais līdzeklis “Pirmie soļi apdrošināšanā” ir paredzēts darbam ar vispārizglītojošo skolu pamatskolas vecuma skolēniem, sākot no 6. klases.

Tas ir izmantojams sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā un klases stundās, lai papildinātu skolēnu zināšanas finanšu pratībā, attīstītu kritisko domāšanu, pieņemot pārdomātus lēmumus nākotnē, izvēloties un izmantojot dažādus riska mazināšanas instrumentus.

Metodiskā līdzekļa autore ir skolotāja Anita Jozus, tas tapis sadarbībā ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju. Materiāls izstrādāts 2022. gadā. Metodiskajā līdzeklī ir iekļauts informatīvs materiāls skolēnam, četras darba lapas un ieteikumi skolotājiem.

cilvēks pārdzīvo par nelaimes gadījumiem (vētra, zibens, plūdi, zagļi)

Informatīvie materiāli un darba lapas skolēniem

Darba lapas paredzētas izmantošanai gan elektroniskā (interaktīvā), gan papīra (izdrukātā) formātā.

Ieteikumi skolotājam (vērtēšanas ieteikumi un atbildes darba lapām)  pieejami digitālā mācību līdzekļa “Mana ekonomika” sadaļā “Banku loma”, reģistrējoties caur E-klase vai MyCoob pieslēgšanās platformām:

  • skatīt tēmas "Bankas" 4.-6. klasei apakštēmas "Banku loma" izvēlni  "Papildinformācija skolotāju darbam".

Darba lapās piedāvātie uzdevumi ir paredzēti vairākām mācību stundām, kuru laikā skolēniem tiek radīta iespēja iepazīt  informatīvo materiālu, veikt pašpārbaudes uzdevumus, kā arī veikt pārbaudes testu.