Kas ražo saldējumu tavā pilsētā?

Resursi biznesa idejas īstenošanai

Tu uzzināsi:

kā rast ideju uzņēmējdarbībai un kas nepieciešams tās īstenošanai.


Matīss un Ansis nolēmuši skolas tirdziņam veidot koka spēli "Domino", bet Māra un Andris – rotaļlietas mīluļiem kaķiem. Visi ir izdomājuši savu izstrādājumu nosaukumus, bet ko darīt tālāk? Ar ko sākt?

Uzņēmēja mērķis ir gūt peļņu ar uzņēmējdarbību (ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu).
Pārdodot sava uzņēmuma produkciju, uzņēmējs gūst ieņēmumus un var turpināt ražot un uzturēt savu uzņēmumu.

Plānojot uzņēmējdarbību, jāanalizē:


Izejmateriāli jeb izejvielas — viss, kas nepieciešams, lai saražotu preci vai sniegtu pakalpojumu.


Andra krustmāte Beāte, iekārtojot savu māju, vēlējās iegādāties kvalitatīvas mēbeles. Izpētījusi veikalu piedāvājumu, viņa secināja, ka vēlētos kvalitatīvākas mēbeles, nekā piedāvā izpētītie mēbeļu veikali. Beāte veica izpēti un secināja, ka ir pieprasījums pēc kvalitatīvām koka mēbelēm, tāpēc pieņēma lēmumu izveidot galdniecības uzņēmumu.


Lai nodarbotos ar uzņēmējdarbību, piemēram, atvērtu ziedu veikalu vai galdniecību vai, piemēram, izgatavotu pārdošanai putnu būrīšus, nepieciešami dažādi resursi.


Krustmāte Beāte, izveidojot savu galdniecības uzņēmumu – mēbeļu ražošanas biznesu, apvienoja vienkopus visus mēbeļu ražošanai nepieciešamos resursus, arī prasmīgus meistarus.

Bizness — uzņēmējdarbība peļņas interesēs.


Uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas un dzīvesveids, netradicionālu risinājumu meklēšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana un jaunu tirgu meklēšana. Tā ir ilgtermiņa darbība, tāpēc uzņēmējam jābūt neatlaidīgam un mērķtiecīgam.


Pārbaudi sevi!

2.1. uzdevums 
No kā "pārtiek" uzņēmums?

Nākamā apakštēma