Ko no tēmas "Uzņēmējs" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Uzņēmējs ir radošs, drosmīgs un atbildīgs cilvēks.
  • Uzņēmējs izdomā ideju, izveido uzņēmumu, dod citiem cilvēkiem darbu, maksā nodokļus, tā veicinot mūsu kopīgo labklājību.
  • Uzņēmējam ir jāprot ne tikai profesija, bet nepieciešamas arī citas zināšanas un prasmes, piemēram, jāzina, kā nauda "strādā", jāprot sadarboties ar citiem. Šīs zināšanas un prasmes var apgūt un pilnveidot.
  • Uzņēmējam nepārtraukti jāpieņem dažādi atbildīgi lēmumi.
  • Uzņēmējam ir svarīgi savas darbības rezultātā gūt peļņu, lai varētu attīstīt uzņēmumu.
  • Uzņēmējdarbības rezultātā rodas jaunas vērtības, kuras, tās pārdodot, "pārvēršas" naudā.


Pārbaudi sevi!

Kopsavilkuma uzdevums
Valsts nepieciešamība

Nākamā tēma