Ko no tēmas "Valsts nepieciešamība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Valsts iesaistās sabiedrības vajadzību apmierināšanā – sabiedrisko preču nodrošināšanā.
  • Valsts to finansē ar indivīdu maksātajiem nodokļiem.
  • Noteikumi, lai arī reizēm apgrūtinoši, uzlabo sabiedrības labklājību.
  • Veidojot noteikumus, tiek meklēts līdzsvars starp sabiedrības guvumu un indivīda rīcības ierobežojumiem.



Pārbaudi sevi

Kopsavilkuma uzdevums 

Pārbaudi sevi

Kopsavilkuma uzdevums