Par tēmu

Darba tirgus

1. Izprot, ka darbs ir viens no resursiem un darba devējs ir gatavs maksāt algu, jo gaida, ka spēs pārdot saražoto preci par cenu, kas atšķiras no algu un citām ražošanas izmaksām.

2. Spēj izprast bezdarba cēloņus indivīda un valsts līmenī; spēj noteikt pašreizējo darba pieprasījumu jaunākajām profesijām un disku un spēj pamatot viedokli par profesiju pieprasījumu nākotni.

3. Darba piedāvājumu ietekmējošie faktori – demogrāfija (iedzīvotāju vecumstruktūra, migrācija, mirstība), iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, zināšanas, veselība. Analīzē, izmantojot apgūtās zināšanas par pieprasījumu un piedāvājuma līknēm.

4. Saprot, ka arī izvēlētās profesionālās darbības atalgojums var atšķirties no atšķirībām, ņemot vērā zināšanas un prasmes, darba kvalitātes un precizitāti, centību un atbildību, spēju mainīties līdzi un apgūt jaunas zināšanas un pieredzi.

5. Darba tiesiskās attiecības (darba līguma nepieciešamība, darbaspēka nodokļi, darba ņēmēja aizsardzība).

Marija Ručevska, tehnoloģiju konferences TechChill dibinātāja: "Katra darbinieka mērķis ir justies harmoniski un ērti vidē, kurā mēs strādājam. Mūsdienu jaunieši vēlas iegūt pārliecību par savām spējām, uzņemties atbildību un atrasties patīkamā, interesantā vietā. un motivējošu vidi.
Mūsu kā darba devēju pienākums ir nodrošināt mūsu darbiniekiem vidi, kas veicina radošumu; vide, kurā darbinieki varētu attīstīties, īstenot savas iniciatīvas, sajust uzņēmējdarbības garu, uzņemt izaicinājumus, kas atbilst viņu izaugsmes līmenim. Darba devēja pienākums ir radīt savos darbiniekos nākotnes darba devējus. "A


Uzņēmējs

Nākamā tēma