Kā likums man palīdz, kad iesaistos darba tirgū?

Darba likumdošana

Materiāls tev palīdzēs

pārzināt galvenos darba normatīvo aktu noteikumus, kuri jāievēro, stājoties darba attiecībās, kā arī savas tiesības un pienākumus.

Ilustratīvs attēls: Hokeja laukums, kur kā spēlētāji attēloti darba devējs un darba ņēmējs. Valsts kā tiesnesis noraugās, vai tiek godīgi ievēroti spēles noteikumi.
Hokeja spēlē spēlētāji, dodoties laukumā, pārzina spēles noteikumus un vienojas tos ievērot, lai nodrošinātu godīgu spēli. Ievērot spēles noteikumus palīdz tiesneši.

Līdzīgi ir darba tirgū – darba ņēmējs un darba devējs iepazīstas ar noteikumiem un kopīgi par tiem vienojas. Parasti tas notiek darba līgumā. Kad abas puses ir ar parakstu apliecinājušas, ka piekrīt darba līguma nosacījumiem, tiek uzsāktas darba attiecības.

Tiesneša lomu šajā gadījumā uzņemas valsts iestādes.

Padomā!

Kristīne. Man ir 13 gadu. Vasarā ļoti gribēju kaut ko nopelnīt. Tā kā gribēju strādāt ārā, nolēmu strādāt zemnieku saimniecībā. Izlasījām ar draudzeni sludinājumu, ka zemnieku saimniecība meklē ravētājas, devāmies turp. Saimnieks mūs sagaidīja ļoti laipni. Pastāstīja, ka būs jāstrādā piecas dienas nedēļā katru dienu sešas stundas. Par darbu maksās 10 eiro dienā. Jau nākamajā dienā ieradāmies darbā un četras nedēļas apzinīgi katru dienu centīgi ravējām. Kad pēc četrām nedēļām gribējām saņemt nopelnīto, saimnieks teica, ka esam strādājušas slikti, tāpēc izmaksās tikai pusi, jo vairāk neesam nopelnījušas. 


Kāpēc Kristīnei radās šāda situācija?

Kristīnes galvenā kļūda bija tā, ka viņa nenoslēdza darba līgumu, tāpēc arī neko pēc tam nevarēja pierādīt.
Rakstisks darba līgums jāsagatavo divos eksemplāros. Līgumā vienojas par veicamajiem pienākumiem, darba vietu, darba algas apjomu un citiem jautājumiem, kas var atšķirties atkarībā no veicamā darba un darba vietas.


Līgumā darba devējs un darba ņēmējs uzņemas noteiktus pienākumus.
Darba devēja pienākums ir izpildīt darba līguma nosacījumus, nodrošināt drošu darba vidi, izmaksāt nolīgto darba samaksu, nomaksāt paredzētos nodokļus, nodrošināt personas datu aizsardzību u.c.
Darba ņēmēja pienākums ir pildīt darba līguma nosacījumus, precīzi veikt darba pienākumus, saudzīgi rīkoties ar uzņēmuma mantu, ievērot darba kārtības un darba drošības noteikumus, pildīt darba devēja rīkojumus.

Labāk izprast pārējās darba attiecību nianses tev palīdzēs turpmākie uzdevumi.


Pārbaudi sevi!

5.1. uzdevums


Pārbaudi sevi!

5.2A. uzdevums


Pārbaudi sevi!

5.2B. uzdevums