Par tēmu

Labklājība

  • Spēj salīdzināt darba ražīgumu dažādos uzņēmumos, valstīs. Izprot, ka, paaugstinot darba ražīgumu un palielinot produkta vai pakalpojuma radīšanā ieguldīto pievienoto vērtību, iespējams paaugstināt darba samaksu un iedzīvotāju labklājību.

  • Spēj izskaidrot, ka visu tautsaimniecības dalībnieku pievienoto vērtību summa veido kopējos valsts ienākumus – IKP; diskutē, kādi faktori nodrošina virzību uz augstākas pievienotās vērtības produktu radīšanu un kā tas atspoguļojas lielākos valsts un indivīda ienākumos.

  • Spēj analizēt valsts attīstības līmeni un tā pārmaiņas, izmantojot dažādus rādītājus (ne tikai IKP, bet arī citus) vienā valstī noteiktā laika periodā, kā arī starpvalstu salīdzinājumā.Kataras (Persijas līča valsts) iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir viens no lielākajiem pasaulē, bet pēc Tautas attīstības indeksa Katara saskaņā ar 2018. gada rādītājiem ir tikai 41. vietā (pat mazliet zemāk nekā Latvija, kura atrodas 39. vietā). 1. vietu ieņem Norvēģija. A 

Kāpēc augstie ienākumi neatspoguļojas arī visaugstākajā sociālajā un ekonomiskajā attīstībā?


Arī iedzīvotāju iespējas īstenot savas dzīves kvalitātes pilnveidošanas ieceres ir svarīgs kritērijs līdztekus materiālajiem ienākumiem. Piemēram, Katara izglītības novērtējuma rādītājos ir sliktākā pozīcijā nekā Latvija, un augstie ienākumi (Katarā lielo IKP uz vienu iedzīvotāju rada naftas un dabasgāzes ieguves ienākumi) nav nodrošinājuši iedzīvotāju visaugstāko dzīves kvalitāti pasaulē.

Tautsaimniecības cikli

Nākamā tēma