Reklāmas mani aicina izmantot mobilos sakarus un lietot tieši šo zobu pastu, bet nav gāzes reklāmas un neviens mani neaicina izmantot krāna ūdeni. Kāpēc?

Tirgus un konkurence

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, kā darbojas dažādi tirgi un kādas ir to atšķirības;
prognozēt, kā dažādi notikumi maina situāciju tirgū un kā tie ietekmē pircējus, pārdevējus un cenas;
saprast, ka arī tirgus mehānismiem ir nepilnības, un kā tās var novērst.


Ilustratīvs attēls: bērni dažādās ierīcēs (televizorā, telefonā un planšetē) pēta telefona reklāmas.
Tu gribi nopirkt jaunu tālruni, tēvs vēlas atrast labāk apmaksātu darbu, kaimiņš nevar izlemt, kādas akcijas pirkt, māsai nepieciešami ASV dolāri, jo viņa grib doties ceļojumā, bet brālis grib iegādāties jaunu dzīvokli. Katrs grib nopirkt atšķirīgu produktu, bet visi to izdarīs tirgū. Kas ir tirgus? Kas visiem tirgiem ir kopīgs, ar ko tie atšķiras, un kā dažādi notikumi maina situāciju tirgū?

Tirgus ir mehānisms, kas saved kopā kādas preces pārdevēju ar tās pircēju un ļauj vienoties par cenu. Visos tirgos pircēji nosaka pieprasījumu, bet pārdevēji – piedāvājumu. Pircēji vēlas iegūt preci un pirks to vairāk, ja preces cena būs zemāka. Pārdevēji savukārt grib pārdot preci un ir gatavi ražot vairāk, ja preces cena būs augstāka. Galu galā pircēji un pārdevēji vienojas par kādu cenas un daudzuma kombināciju, kas ļauj abām pusēm apmierināt savas vajadzības: pārdevējam apmainīt preci pret naudu, pircējam – iegūt preci, samaksājot par to.


Tirgus veidi 

Domājot par tirgu, mēs iedomājamies Centrāltirgu vai lielveikalu, vai varbūt friziera pakalpojumu tirgu. Tas ir preču un pakalpojumu tirgus, kurā īpašnieku maina kāda prece vai tiek sniegts pakalpojums. Taču tas nebūt nav vienīgais tirgus. Daudzās citās jomās strādā tie paši tirgus likumi.

Piemēram, arī uzņēmēji var būt ne tikai pārdevēji, bet arī pircēji. Lai saražotu produktus, viņi pērk ražošanas resursus, un to viņi izdara ražošanas resursu (dabas resursu, darba, kapitālpreču) tirgū. Šajā tirgū uzņēmēji iegādājas resursus (darbagaldus, iekārtas, mašīnas, traktorus u.c.) un veido pieprasījumu, bet mājsaimniecības vai citi uzņēmēji pārdod resursus un veido to piedāvājumu.

Līdzīgi darbojas arī darba tirgus, kur darbu piedāvā iedzīvotāji, bet pērk uzņēmumi, par šo pakalpojumu maksājot darbiniekiem algu. Uzņēmumi un iestādes veido pieprasījumu, bet darba meklētāji – piedāvājumu.

Savukārt finanšu (naudas) tirgū pārdevēja lomā ir banka vai citas finanšu institūcijas, piemēram, aizdodot naudu, bet šā pakalpojuma pircējs ir tas, kas šo naudu aizņemas. Šajā tirgū piedāvājumu veido banka, bet pieprasījumu – cilvēki, uzņēmumi (t.sk. citas bankas), kuriem nauda nepieciešama, lai, piemēram, nekustamā īpašuma tirgū iegādātos zemi, māju vai dzīvokli. Nekustamā īpašuma tirgū pašreizējie īpašnieki veido piedāvājumu, bet visi, kuri vēlas iegādāties īpašumus, veido pieprasījumu.

Nav svarīgi, kur notiek darījumi. Tie var notikt veikalā, frizētavā, galdnieka darbnīcā, fondu biržā, bankā vai internetā. Taču visi šie tirgi strādā pēc līdzīga principa: sastopas konkrētās preces vai pakalpojuma pārdevēji un pircēji, un darījums notiek tikai tad, ja prece vai pakalpojums un cena apmierina abas puses.

Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums (1. daļa)

Pārbaudi sevi!

1.1. uzdevums (2. daļa)


Konkurences veidi

Tirgi ir ļoti atšķirīgi ne tikai pēc tā, kas tiek pārdots. Tie atšķiras arī pēc tā, cik tajos ir pārdevēju un pircēju, cik viegli jauniem uzņēmumiem ienākt tirgū, kādas ir preču īpašības, kāds ir tiesiskais regulējums, cik augsta ir konkurence konkrētajā tirgū, vai atsevišķi uzņēmumi var ietekmēt tirgus cenu.Pilnīgas konkurences tirgus iedomāts ideāls tirgus modelis ar ļoti daudziem nelieliem uzņēmējiem, viendabīgu preci, iespēju viegli uzsākt un ar maziem zaudējumiem pārtraukt ražošanu.
Ilustratīvs attēls: saujā graudi
Perfekta (pilnīga) konkurence, kad ļoti liels skaits pārdevēju piedāvā viendabīgu preci, novērojama reti. Šāda konkurences forma pastāv, piemēram, ražošanas izejmateriālu – graudaugu vai koksnes – tirgos. Šādā tirgū jauni uzņēmumi var viegli uzsākt darbību. Darbības uzsākšana šādā tirgū ir samērā viegla, jo nav grūti pārvaramu šķēršļu jeb tirgus barjeru. Piemēram, uzņēmumam, kas grib uzsākt darbību pilnīgas konkurences apstākļos, nav jāveic dārgas vai unikālas tehnikas iegāde, vai arī valstī nav konkurenci ierobežojošu likumu.Monopolistiskās konkurences tirgus – tirgus modelis, kurā darbojas daudz uzņēmumu, kas savstarpēji konkurē, ražo diferencētu preci, nedaudz spēj ietekmēt tās cenu un samērā viegli var uzsākt ražošanu (ieiet tirgū).

Ilustratīvs attēls: pilns plaukts veikalā ar dažādu ražotāju sporta apaviem.
Monopolistiskās konkurences tirgū ir daudz uzņēmumu, kuri ražo līdzīgus, bet ne viendabīgus produktus.
Šāda veida konkurence ir visbiežāk sastopama (piemēram, saldējuma, apģērbu, apavu, veļasmašīnu ražošana). Šie uzņēmumi spēj pilnīgāk apmierināt dažādas pircēju vajadzības, jo piesaista pircējus ar labāku produkta kvalitāti, dizainu vai papildu piedāvājumiem. Jaunu uzņēmumu darbības uzsākšana šādā tirgū pārsvarā arī nav ierobežota. Šajā tirgū, lai piesaistītu pircēju, svarīga ir reklāma.


Ilustratīvs attēls: uz ielas redzamas dažādu mobilo tālruņu ražotāju reklāmas.

Bieži vien tirgū veidojas oligopoli – vairāki lieli uzņēmumi, kas pārdod savstarpēji līdzīgus produktus. Šādā tirgū ir ieejas barjeras, kas attur citus uzņēmējus uzsākt komercdarbību šajā jomā. Droši vien, ja esi domājis, kādu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju izvēlēties, zini, ka iespējas izvēlēties ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Uzsākt darbību mobilo sakaru tīklā ir grūti, jo jāizbūvē infrastruktūra, kas nodrošina sakaru pārraidi. Darbības uzsākšanai nepieciešamas ļoti lielas investīcijas, tāpēc iekļūt tirgū var dalībnieki, kas spēj piesaistīt lielu naudas līdzekļu apjomu.


Ilustratīvs attēls: dzelzceļš
Savukārt no Rīgas uz Siguldu var aizbraukt ar vilcienu, izmantojot vienīgi AS "Pasažieru vilciens" pakalpojumus. AS "Pasažieru vilciens" šā pakalpojuma sniegšanā ieņem monopolista pozīciju, jo būvēt blakus otras sliedes vai investēt naudu jaunos vilcienu sastāvos, kas konkurētu ar esošajiem, nevienam nav izdevīgi.

Kādi apstākļi nosaka monopola, oligopola vai monopolistiskas konkurences veidošanos tirgū?

  • Ekonomiskās barjeras – lai uzsāktu uzņēmējdarbību, nepieciešamas veikt lielas investīcijas, lai, piemēram, uzbūvētu dārgu rūpnīcu vai nopirktu tehniku.

  • Tehnoloģiskās barjeras – lai uzsāktu uzņēmējdarbību, jāveic lielas investīcijas inovāciju izstrādē un pētniecībā. Piemēram, uzņēmumi, kas darbojas Silīcija ielejā, piedāvā tehnoloģiski inovatīvus risinājumus. Lai tos atdarinātu vai ieietu šādā tirgū, nepieciešami gan finanšu resursi, gan kapacitāte radīt inovatīvas idejas.

  • Likumdošanas barjeras – atsevišķās nozarēs valsts var noteikt konkrētus kritērijus vai ierobežojumus uzņēmējdarbības uzsākšanai konkrētā nozarē. Piemēram, pašvaldība ir noteikusi, ka pilsētas sabiedriskā transporta pārvadājumus veic viens konkursa kārtībā izvēlēts uzņēmums un citiem uzņēmumiem tas nav atļauts.

  • Neaizvietojamo preču barjera – uzsākt uzņēmējdarbību ir grūti, ja konkurējošs uzņēmums ražo preci, kurai nevar rast aizstājējus vai līdzīgas preces. Piemēram, farmācijas uzņēmums ir izstrādājis zāles un tās patentējis. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, ražojot tādu pašu produktu, pastāv šķērslis.

  • Tīkla efekta barjeras – lielākā daļa cilvēku izmanto tieši vienu konkrētā ražotāja produktu, un viņu paradumus ir grūti mainīt. Piemēram, sociālo tīklu uzņēmumu Instagram būtu grūti izkonkurēt ar līdzīgu platformu, jo Instagram reģistrēts ļoti liels skaits lietotāju un to mainīt uz platformu, kurā nav tik daudz paziņu un draugu, nebūtu izdevīgi.


Tabula. Konkurences veidi un tos raksturojošie parametri


Pilnīga konkurenceMonopolistiskā konkurenceOligopolsMonopols
Uzņēmumu skaitsĻoti daudzDaudzDažiViens
Preču veidsVienveidīgsLīdzīgas vai diferencētasLīdzīgas vai diferencētasUnikāls
Cenas veidošanāsCenu nosaka tirgusUzņēmums nedaudz ietekmē cenuUzņēmums var ietekmēt cenu, īpaši, ja izdodas vienoties ar citiem uzņēmumiem par tirgus sadaliUzņēmums var būtiski ietekmēt cenu
Iespēja ienākt tirgūVar brīvi ienākt tirgū un brīvi iziet no tāSamērā viegliGrūtiPraktiski neiespējami
Reklāmas un preču zīmesNeizmanto reklāmuPlaši izmanto reklāmuIzmanto reklāmu, dažādo preciDažkārt reklamē uzņēmumu, visbiežāk atbalstot dažādu pasākumu norisi


Lai tirgū veidotos lielākais iespējamais konkurences līmenis, kas ir sabiedrības labklājībai visizdevīgākais, Latvijā darbojas Konkurences padome, kas uzrauga konkurences apstākļus. Konkurences padome izvērtē, vai lielu tirgus dalībnieku apvienošanās nemazinās konkurenci. Ja šāda rīcība konkurenci mazinās, Konkurences padome var aizliegt apvienošanos.

Kāpēc nepieciešama konkurence?Ilustratīvs attēls: divi cilvēki rauj virvi katras uz savu pusi, kas simbolizē konkurenci. 

Konkurence nodrošina zemākas cenas, plašāku izvēli un augstāku preču un pakalpojumu kvalitāti. Pastāvot konkurencei, uzņēmumiem nepārtraukti jādomā, kā piesaistīt pircējus. Tāpēc tiek meklēti veidi, kā produktīvāk strādāt, lai piedāvātu zemākas cenas, kā nodrošināt labāku kvalitāti nekā konkurentam, kādus jaunus produktus vai pakalpojumus ieviest, lai apsteigtu sāncenšus. 


Piemērs!

Viedtālruņi, iespējams, netiktu izdomāti, ja vien ražotāji nebūtu motivēti pārsteigt un piesaistīt pircējus sava uzņēmuma produkcijai.


Tādējādi konkurence ir attīstības dzinējspēks katram uzņēmumam un arī tautsaimniecībai kopumā. Ja ir spēcīga ražotāju konkurence valstī, ir lielākas iespējas veiksmīgi konkurēt ārvalstu tirgos, eksportēt produkciju un palielināt produkcijas noietu.

 Derīgi zināt!

Tu noteikti medijos esi lasījis par inovatīvu uzņēmēju Īlonu Masku (Elon Musk). Viņš 2002. gadā dibināja kompāniju SpaceX ar mērķi mainīt kosmosa tehnoloģiju nozari.Ilustratīvs attēls: kosmosa raķetes starts Brīdī, kad Īlons Masks uzsāka uzņēmējdarbību, kosmosa tehnoloģiju tirgus veids bija oligopols —  tikai nesen tika atceltas juridiskās barjeras privātas uzņēmējdarbības uzsākšanai kosmosa tehnoloģiju nozarē. Tāpēc līdz 2000. gadam tirgū dominēja tikai daži lieli valdības veidoti uzņēmumi vai aģentūras. Papildus, lai sāktu darbību šajā nozarē, uzņēmējam bija nepieciešami lieli resursi un inovāciju kapacitāte, tātad pastāvēja augstas ekonomiskās un tehnoloģiskās barjeras. Ņemot vērā to, ka kosmosa tehnoloģiju tirgus ir oligopols, tā dalībnieki varēja noteikt samērā augstas cenas savai produkcijai. Raķetes, kuras palaida satelītus Zemes orbītās, pēc pirmā brauciena tika iznīcinātas vai arī palika riņķot ap Zemes orbītu. Īlons Masks, lai iekļūtu šajā nozarē, izdomāja inovatīvu risinājumu, kā samazināt izmaksas raķešu izbūvei, kā arī rast veidu, kā raķetes izmantot vairākkārt, lai vēl samazinātu viena kosmosa brauciena izmaksas.
Pašlaik kosmosa tehnoloģiju nozarē ir daudz vairāk uzņēmumu nekā 2002. gadā, un jau ne tikai SpaceX, bet arī citi konkurenti plāno izstrādāt vairākkārt lietojamās raķetes, kā arī meklē veidus, kā samazināt raķešu ražošanas izmaksas. Tādējādi var secināt, ka, paplašinoties konkurencei, samazinās uzņēmumu iespēja pašiem ietekmēt cenu, jo, lai piesaistītu pircējus, tiem ir jādomā, kā uzlabot savu produktu un samazināt cenu.

Pārbaudi sevi!

1.2. uzdevums


Pārbaudi sevi!

1.3. uzdevums