Ko no tēmas "Tirgus un cena" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Preču un pakalpojumu cenas ietekmē dažādi faktori. To nosaka galvenokārt piedāvājums un pieprasījums jeb tirgus mehānisms. Tirgus situāciju var attēlot ar pieprasījuma un piedāvājuma tabulu, kā arī ar pieprasījuma un piedāvājuma līknēm.
  • Ja cenas izmaiņas būtiski ietekmē pieprasīto daudzumu, tad pieprasījums ir elastīgs. Ja cenas izmaiņas būtiski neietekmē pieprasīto daudzumu, tad pieprasījums ir neelastīgs.
  • Tirgu un cenu veidošanos var ietekmēt dažādi faktori gan konkurence, gan pastāvošā ekonomiskā sistēma.

Ieteikumi patstāvīgam darbam

  • Ja gribi saprast, kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku, izlasi: Kims, V. Č., Maborna, R. Zilā okeāna stratēģija. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007.Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Tirgus un cena"

Pārbaudi sevi!

1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

4. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

5. uzdevums 

Darba tirgus

Nākamā tēma