Par tēmu

Uzņēmējs

1. Izprot uzņēmējdarbības uzsākšanas principus, izveidojot darbības plānu preču vai pakalpojumu ražošanai un izvērtējot tā īstenošanai nepieciešamos resursus un izmaksas.

2. Spēj izvērtēt, kā uzņēmums plāno budžetu un kādi ir uzņēmēja ierobežojumi un alternatīvās izvēles. Spēj noteikt uzņēmumu finanšu resursu avotus.

3. Apzinās riskus un guvumus, ko izvērtē uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību.

4. Izprot, kā uzņēmums var paaugstināt darba ražīgumu un kā tas ietekmē uzņēmuma un darbinieku ienākumus.

5. Izprot, ka uzņēmēja pastāvēšana ir atkarīga no apkārtējās sabiedrības un tās izveidotās infrastruktūras, kas garantē uzņēmēja un viņa darbinieku produktivitāti (un attiecīgi izglītības un veselības līmeni), drošību, īpašumtiesību neaizskaramību u.c. Lai to nodrošinātu, uzņēmēji, tāpat kā privātpersonas, maksā nodokļus.Paraugoties apkārt, varam atrast daudz jomu, kurās varētu uzsākt uzņēmējdarbību, tomēr svarīgi, lai biznesa ideja, ko vēlamies īstenot, patiktu pašam un apmierinātu arī citu vajadzības, lai citi būtu ar mieru par to maksāt.


Valsts nepieciešamība

Nākamā tēma