Par tēmu

Valsts budžets

  • Izprot valsts budžeta veidošanas pamatprincipus – budžeta ieņēmumu (t.sk. nodokļu) veidus, budžeta izdevumu (aizsardzībai, sociālajai jomai, drošībai, izglītībai u.c.) veidus.
  • Saprot, ka nodokļu nomaksa ietekmē gan pietiekamu dzīves kvalitātes saglabāšanu situācijās, kad rodas vajadzība pēc sociālās aizsardzības (piemēram, bezdarbs, slimība), gan vecvecāku, vecāku un arī paša ienākumus vecumdienās. Izprot pensiju sistēmu.