Par tēmu

Valsts nepieciešamība

Sasniedzamie rezultāti 
1. Saprot tirgus nepilnības: ārējos blakusefektus (gan pozitīvos, gan negatīvos), informācijas asimetriju tirgū, sabiedrisko labumu nepietiekamību. Saprot, ka tās var novērst dažādos veidos (regulēšana, nodokļi, subsīdijas u.c.).

2. Saprot, kāpēc valsts, nevis privātais sektors, piedalās vairāku kopējo sabiedrības vajadzību apmierināšanā. Diskutē par nepietiekamas vai pārmērīgas iejaukšanās piemēriem.

3. Pārzina galvenās tirgus nepilnības, kuru novēršanā piedalās valsts, un sabiedriskos labumus, kurus nodrošina valsts (piemēram, drošības uzturēšana, likumdošana, izglītība, pensiju sistēmas uzturēšana, konkurences nodrošināšana, kopējās infrastruktūras uzturēšana, sociālā aizsardzība).Daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas bieži ir tumšas, netīras, aprakstītām sienām, bet, ieejot dzīvoklī, viss ir skaisti un gaumīgi. Kāpēc tā?

Valsts budžets

Nākamā tēma