Kādas ziņas par personas saistībām pieejamas finanšu un kredītiestādēm?

Kredītu reģistrs


Kredītu reģistrs  informācijas sistēma, kurā tiek vāktas ziņas par fizisko un juridisko personu kredītsaistībām, saņemtajiem un sniegtajiem galvojumiem un arī maksājumu kavējumiem. 


Kredītu reģistrā pieejamais pārskats par saistībām ietver informāciju gan par tavām spēkā esošajām finanšu saistībām, gan par tādām, kas ir izbeigušās pēdējo 10 gadu laikā. Šajā pārskatā iekļauts:
  • kopsavilkums par taviem kredītiem, sniegtajiem galvojumiem un garantijām; 
  • detalizētas ziņas par katru saņemto kredītu, garantiju un galvojumu; 
  • informācija par to, kas šīs ziņas ir skatījies pēdējā gada laikā.
Šīs sistēmas darbību nosaka Kredītu reģistra likums un Kredītu reģistra noteikumi. Kredītu reģistru pārvalda Latvijas Banka.

Informāciju reģistrā iesniedz reģistra dalībnieki – kredītiestādes, līzinga sabiedrības, citi kreditētāji, krājaizdevumu sabiedrības, apdrošinātāji, "Attīstības finanšu institūcija Altum" un Valsts kase.
Šī informācija redzama reģistrā no tās ievadīšanas brīža, t.i., 5 darba dienu laikā pēc kredīta līguma noslēgšanas, garantijas piešķiršanas vai saistību vai parāda pilnīgas samaksas.

Ja saistību laikā maksājums pārsniedz 150 eiro un tiek kavēts vismaz 60 dienas, Kredītu reģistrā tiek iekļauts pārkāpuma ziņojums. 5 gadus pēc pārkāpuma  pilnīgas samaksas datuma pārkāpuma ziņojums tiek automātiski dzēsts.
Uzzini vairāk par datiem Kredītu reģistra vietnē.