Ar ko atšķiras fiksētā un mainīgā procentu likme?

Procentu likmes un kredītu atmaksas grafiki

Kredīts ir pakalpojums, par ko ir jāmaksā. Šī maksa ietver regulārus procentu maksājumus un komisijas maksu, kas veido kredītiestādes ienākumus un ļauj segt tā darbības izmaksas.

Procentu likme peļņas daudzums jeb iespējamais papildu ieguvums no darījuma ar naudu.  Visbiežāk to izsaka procentos (%) no ieguldītās vai aizdotās summas. Procentu likme veidojas, izvērtējot brīvas naudas piedāvājumu un pieprasījumu pēc tās tirgū, darījumu starpnieka jeb komercbankas ieguvumu un individuālo risku.

 
Procentu likme lielā mērā ir atkarīga no tā, kādas ir kredītiestādes izmaksas finansējuma piesaistei un cik liels ir risks, ka aizņēmējs nespēs atdot kredītu paredzētajā laikā. Jo lielāks risks, jo lielāka procentu likme.
 
Tava kredīta procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā procentu likmi starpbanku tirgos (piemēram, EURIBOR) un tev individuāli piemēroto likmi (kurā ir aizdevēja peļņas daļa). 

Kredītu procentu likme

Fiksētā un mainīgā procentu likme 

Piešķirot ilgtermiņa kredītu, kredīta līgumā parasti nosaka procentu likmi, kas var būt mainīga vai fiksēta. 

Fiksētā procentu likme

Tiek noteikta uz ilgāku laika posmu vai visu kredīta līguma termiņu. Fiksētā likme var būt noteikta katram klientam individuāli, izvērtējot dažādus faktorus. Šāda likme tiek piemērota, piemēram, patēriņa kredītiem, mājokļa kredītiem utt.

Mainīgā procentu likme

Sastāv no bankas pievienotās likmes un EURIBOR bāzes likmes.  EURIBOR bāzes likmi  pārskata reizi 1, 3, 6 vai 12 mēnešos atkarībā no kredītlīgumā noteiktā termiņa. Mainīgā procentu likme svārstās saskaņā ar tirgus situāciju, rezultātā palielinās vai samazinās ikmēneša kredīta maksājuma apmērs.


Piemērs!

Bankas pievienotā likme ir 1.5 %, kurai tiek pieskaitīta sešu mēnešu EURIBOR bāzes likme 1.33 %, tātad kopējā procentu likme būs 2.83 %. Ja fiksētā procentu likme līdzvērtīgam kredītam ir 5 %, mainīgā procentu likme ir izdevīgāka, ja mainīgās likmes pārskatīšanas datumā starpbanku procentu likme ir zemāka par 3.5 % (5 % fiksētā likme mīnus 1.5 % bankas pievienotā procentu likmes nemainīgā daļa). 

 

EURIBOR

 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) — starpbanku procentu likmes, par kādām starpbanku tirgū aizdod eiro. Šābrīža EURIBOR likmi noskaidro šeit!

 
Kas ietekmē EURIBOR procentu likmes?
  • Tas, cik daudz naudas bankas grib cita no citas aizņemties un aizdot jeb naudas pieprasījums un piedāvājums.
  • Procentu likmes, par kādām bankas grib un spēj aizņemties.
  • Ekonomikas izaugsme.
  • Inflācija.
  • Riski un nenoteiktība.
 
Kā Latvijas iedzīvotājus ietekmē EURIBOR likmju izmaiņas? 

EURIBOR procentu likmju kāpumi un kritumi ietekmē iedzīvotāju maksājumus. Paaugstinoties EURIBOR likmēm, kredīta maksājumu apjoms palielinās, bet tām krītoties – samazinās.
 
Tava kopējā mainīgā kredītu procentu likme nesvārstās līdzi ikdienas ziņām par procentu likmi starpbanku tirgū. Mēneša maksājums tiek pārskatīts reizi 1, 3, 6 vai 12 mēnešos atkarībā no tava kredīta līguma.

Plašāku informāciju par EURIBOR likmēm tu vari atrast Eiropas naudas tirgus institūta (European Money Markets Institute) vietnē.

 Kā EURIBOR ietekmē hipotekārā kredīta maksājumus?

 Noskaidro un izpēti savas iespējas ar hipotekārā kredīta ikmēneša maksājuma kalkulatora palīdzību šeit! 

Kredītu atmaksas grafiku veidi
  1. Dilstošais (amortizācijas) maksājumu grafiks – pamatsummas maksājums visu kredīta periodu būs nemainīgs, bet procenti tiks proporcionāli pārrēķināti no atlikušās neatmaksātās pamatsummas. Kredīta maksājums mainīsies noteiktajā procentu likmes maiņas periodā – reizi 1, 3, 6, vai 12 mēnešos – atkarībā no tā, kā tiks atrunāts kredīta līgumā. Dilstoša maksājumu grafika gadījumā pirmie kredīta maksājumi būs lielāki, nekā izvēloties vienādo maksājumu grafiku. Šis grafiks ir izdevīgāks, ja sākotnēji vari atļauties veltīt lielāku summu kredīta atmaksai – kopējā termiņā samaksāsi mazāku summu procentu maksājumos. 
  2. Vienādais (anuitātes) maksājumu grafiks – pamatsummas un procentu maksājums tiek sadalīts pēc iespējas vienādākos kredīta maksājumos līdz nākamajam noteiktajam procentu likmes maiņas datumam. Tā mainīsies noteiktajā procentu likmes maiņas periodā – reizi 1, 3, 6, vai 12 mēnešos – atkarībā no tā, kā tiks atrunāts kredīta līgumā.