Kādi ir noguldījumu veidi?

Noguldījumu veidi


Noguldījums — naudas līdzekļi, kas noguldīti komercbankas vai krājaizdevu sabiedrības kontā  uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.


Noguldot naudas līdzekļus, mēs noteikti nopelnām vairāk, nekā turot naudas līdzekļus norēķinu kontā, jo par naudas līdzekļiem norēķinu kontā procenti netiek maksāti. 

Noguldījumu veidi 


Pieprasījuma noguldījums (krājkonts u.c.) 

Pieprasījuma noguldījums naudas līdzekļi, kuri noguldīti komercbankā uz nenoteiktu laiku un kurus komercbankai jāizmaksā klientam pēc pieprasījuma. Visizplatītākais pieprasījuma noguldījuma veids ir krājkonts. 


 • Komercbankām jānodrošina uzkrājuma brīvā pieejamība klientam, tāpēc pieprasījuma noguldījumu procentu likmes ir samērā zemas. Krājkontu – komercbankas piedāvā atvērt personām no 16 gadu vecuma.
 • Noguldījumu krājkontā var papildināt jebkurā brīdī. Noguldījuma termiņš, noguldījuma summa un noguldījuma procentu likme var būt mainīga.
 • Ir komercbankas, kuras piedāvā krājkontu ar krājrīku, t. i., ar maksājumu kartes maksājumu noapaļošanas funkciju. Tā ir iespēja papildināt noguldījumu ik reizi, kad norēķinies ar maksājumu karti.

Atceries!

Pieprasījuma noguldījums ir aizsargāts valsts noguldījumu sistēmas ietvaros, saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.  
Pieprasījuma noguldījuma izmaksas brīdī, kredītiestāde no uzkrājuma gūtās peļņas, automātiski ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % apmērā no kapitāla pieauguma un ieskaita to valsts budžetā.

Termiņnoguldījumsnaudas līdzekļi, kuri noguldīti komercbankā uz noteiktu termiņu ar noteiktu procentu likmi.  
 • Termiņnoguldījumu nav iespējams papildināt, kamēr nav beidzies tā termiņš.
 • Termiņnoguldījuma summu ir iespējams izņemt pirms termiņa, tomēr šādā gadījumā jārēķinās, ka var netikt izmaksāti uzkrātie procenti, no termiņnoguldījuma summas var tikt ieturēta soda nauda un, iespējams, saņemsi atpakaļ mazāk, nekā noguldīji.
 • Parasti termiņnoguldījuma pirmstermiņa izņemšana jāpiesaka iepriekš. Pirmstermiņa izņemšanas nosacījumi parasti ir atrodami komercbankas cenrādī vai attiecīgajā termiņnoguldījuma līgumā.

Atceries!

Pirms sākt veidot jebkāda veida uzkrājumu komercbankas kontā, iepazīsties ar bankas cenrādi un salīdzini termiņnoguldījuma gada procentu likmi ar citu banku piedāvātajām procentu likmēm. 

Termiņnoguldījums ir aizsargāts valsts noguldījumu sistēmas ietvaros, saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.  

Termiņnoguldījuma izmaksas brīdī, kredītiestāde no uzkrājuma gūtās peļņas, automātiski ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % apmērā no kapitāla pieauguma un ieskaita to valsts budžetā.


Termiņnoguldījuma gada procentu likmes

 • Termiņnoguldījuma gada procentu likmes komercbankās ir atšķirīgas. Tās ir atkarīgas no termiņnoguldījuma summas, termiņa, valūtas un citiem faktoriem.
 • Parasti, jo lielāka noguldījuma summa un jo ilgāks noguldījuma termiņš, jo augstāka būs termiņnoguldījuma gada procentu likme.
 • Ja kredītiestādei būs nepieciešams piesaistīt naudas līdzekļus, tā piedāvās augstākas termiņnoguldījuma gada procentu likmes.

 Apskati komercbanku piedāvātās noguldījumu procentu likmes

 • Ja līgumā nav noteikts citādi, par procentu aprēķināšanas periodu pieņem noguldījuma kalendāro dienu skaitu, pieņemot, ka gadā ir 360 dienas.
 • Procentu likme var būt fiksēta visu noguldījuma termiņu vai to var periodiski pārskatīt, ja līgumā šāda iespēja ir paredzēta. Ja likme ir fiksēta, varēsi uzreiz aprēķināt, cik saņemsi noguldījuma termiņa beigās.
 • Termiņnoguldījuma līgumā dažas komercbankas piedāvā iespēju noteikt, ka termiņa beigās uzkrātos procentus pievieno termiņnoguldījuma pamatsummai un nākamajā periodā procentus aprēķina no šīs palielinātās summas. 

 1. piemērs!

Tu noguldi 5000 eiro termiņnoguldījumā
Termiņš – 1 gads
Procentu likme – 4 % gadā
Termiņnoguldījumā procentos tu nopelni 200 eiro
Izmaksājot termiņnoguldījumu, komercbanka ieturēs 20 % iedzīvotāju ienākuma nodokli no uzkrātajiem procentiem: no 200 eiro tie būs 40 eiro
Termiņa beigās tavā norēķinu kontā tiks ieskaitīti 5160 eiro = 5000 eiro (termiņnoguldījuma pamatsumma) + 160 eiro (termiņnoguldījuma procenti)


 2. piemērs!

Tu iegādājies 5000 eiro krājobligācijās
Termiņš – 1 gads
Procentu likme – 4 % gadā
Krājobligācijās procentos tu nopelni 200 eiro
Par krājobligācijām no kapitāla pieauguma (uzkrātiem procentiem) nodoklis nav jāmaksā.
Termiņa beigās tavā norēķinu kontā tiks ieskaitīti 5200 eiro = 5000 eiro (krājobligāciju pamatsumma) + 200 eiro (krājobligāciju procenti)


Strukturētais noguldījumssarežģīts pakalpojums, kurā var būt apvienoti vairāki finanšu instrumenti. Tas ir iespējami ienesīgāks, bet riskantāks noguldījuma veids, kura nākotnes peļņa atkarīga no notikumiem finanšu tirgos. Strukturētais noguldījums parasti tiek piesaistīts starptautisku un labi pazīstamu uzņēmumu akciju un dažādu indeksu svārstībām starptautiskajos finanšu tirgos un biržās. Tu izvēlies riska un ienesīguma līmeni, bet tava strukturētā noguldījuma ienesīgums termiņa beigās būs atkarīgs no piesaistīto akciju cenu vai indeksu pārmaiņām. Strukturētie noguldījumi var būt piemēroti ieguldītājiem, kuri vēlas gūt ienākumu no aktīviem vai finanšu tirgiem, kas parastam noguldītājam nav tik viegli pieejami.

Strukturēto noguldījumu riska faktors

 • Ieguldot strukturētajā noguldījumā, potenciāli vari gūt augstāku ienesīgumu nekā parastajā termiņnoguldījumā vai fiksēta ienākuma vērtspapīros, taču tikai tad, ja tam piesaistītais indekss vai akciju cenas pieaug.
 • Strukturētie noguldījumi tiek piesaistīti ļoti svārstīgiem lielumiem – indeksiem, akciju, dārgmetālu vai preču cenām, valūtām u. c. Tāpēc dažkārt ienesīgums var būt ļoti liels, bet citreiz ļoti minimāls vai pat nulle.
 • Ieguldītā pamatsumma parasti netiek zaudēta, taču jārēķinās, ka strukturētajiem noguldījumiem ir dažādi nosacījumi. Tāpēc pirms veikt šādus darījumus ir būtiski izprast riskus, ienesīgumu un izmaksas, kas saistītas ar pirmstermiņa atteikšanos no šāda noguldījuma.

Atceries!

Strukturētais noguldījums ir aizsargāts valsts noguldījumu sistēmas ietvaros, saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.  
Strukturētā noguldījuma izmaksas brīdī, kredītiestāde no uzkrājuma gūtās peļņas, automātiski ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20 % apmērā no kapitāla pieauguma un ieskaita to valsts budžetā.

Piemērs!

Klientam noguldot līdzekļus strukturētajā noguldījumā, tiek fiksēta trīs uzņēmumu akciju vērtība. Nosacījumi paredz, ka, ja termiņa beigās visu trīs uzņēmumu akciju vērtība būs tāda pati kā sākumā, vai augstāka, ienesīgums būs 12 % papildus sākotnēji noguldītajam. Taču, ja kaut vai viena uzņēmuma akciju vērtība būs kritusies, tu saglabāsi sākotnēji ieguldīto summu, bet saņemsi papildus tikai garantēto procentu ienākumu 0.5 % gadā. Šādā gadījumā tava peļņa par noguldīto naudu strukturētajā noguldījumā būs mazāka nekā parastajā noguldījumā, un risks, izvēloties šo noguldījuma veidu, nebūs attaisnojies.

Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!