Terminu vārdnīca

TerminiC
A Ā B C Č D E Ē F G H I Ī J K L M N Ņ O P R S Š T U V Z

Centrālā banka

Centrālā banka ir katras valsts galvenā banka, kuras darbība būtiski atšķiras no komercbankām. Proti, centrālās bankas galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti jeb patēriņa cenu mērenu kāpumu savā valstī. Savā ziņā centrālā banka darbojas kā komercbanku banka, ietekmējot naudas piedāvājumu finanšu tirgū,

bet it īpaši uzturot noteiktu naudas cenu (procentu likmi), par kuru komercbankas var aizņemties nepieciešamo naudu centrālajā bankā. Tāpat visām komercbankām valsts centrālajā bankā jātur noteikts naudas apjoms jeb obligātās rezerves, ko veido procentuālā daļa no to vērtības, un tas var mainīties. Centrālā banka paralēli savām pamatfunkcijām var glabāt valsts zelta rezerves, ārvalstu valūtu rezerves un veikt citas funkcijas. 

Latvijas centrālā banka ir Latvijas Banka  – neatkarīga valsts iestāde un Eirosistēmas (visu eiro zonas valstu centrālo banku savienības) dalībniece. Latvijas Bankas darbību regulē īpašs likums, kurā noteikts tās autonomais statuss, veicamie uzdevumi. Video

Latvijas Banka var atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, taču ne klientiem fiziskām personām. Tomēr ir daži pakalpojumi, kurus ikvienam

Latvijas iedzīvotājam nodrošina Latvijas Banka, jo klientu kasēs tu vari: 

  • veikt latu (skaidrās naudas) apmaiņu pret eiro,
  • iegādāties kolekcijas monētas,
  • samainīt bojātās eiro un arī latu banknotes un monētas,
  • samainīt eiro banknotes un monētas tev nepieciešamajos nominālos – mazākās vai lielākās naudas vienībās.  
Izdrukāt