Kredīta piedāvājumam parasti ir daudz un dažādas izmaksas, ne tikai procentu likme, kā salīdzināt šādus piedāvājumus?

Gada procentu likmes (GPL) aprēķini

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, ka kredīta kopējās izmaksas veido ne tikai procentu likme, bet arī komisijas maksa par kredīta noformēšanu.

Kuru kredītu izvēlēties?

Finanšu pakalpojuma izdevīgumu nosaka vairāki kritēriji. Uzņemoties parādsaistības, cilvēki parasti salīdzina piedāvātās procentu likmes. Vienlaikus ir tikpat svarīgi pievērst uzmanību arī citiem pakalpojuma nosacījumiem un maksām. Piemēram, noformējot kredītu, ir svarīgi salīdzināt komisijas maksu par kredīta noformēšanu, iespējamās soda sankcijas (gadījumā, ja nebūs iespējams veikt kredīta maksājumus saskaņā ar grafiku) vai papildu maksas (piemēram, par kredīta atmaksu pirms paredzētā termiņa).
 

Gada procentu likmes aprēķini

Gada procentu likme (GPL) ir galvenais veids, kā salīdzināt dažādus aizņēmuma piedāvājumus. Populārākais naudas aizņemšanās veids ir to aizņemties bankā. Bankas, lai zinātu, ka klients spēs atmaksāt aizdevumu, novērtē klienta riska līmeni un sagatavo līgumu parakstīšanai. Par šiem pakalpojumiem banka līguma parakstīšanas brīdī prasa komisijas maksu. Aizņemoties 1000 eiro uz vienu gadu ar 4,0% procentu likmi gadā un līguma izveides komisiju 1% no pamatsummas, pēc gada bankai būs jāatdod 1040 eiro, bet sākotnējā komisijas summa 10 eiro (1000 eiro × 0,01) nozīmē, ka izsniegtā summa ir tikai 990 eiro. Lai aprēķinātu patieso GPL, ko klients maksā bankai, izmantosim parāda atmaksas summas formulu ar saliktajiem procentiem (2), kur r= GPL.kur:
t – gadu skaits;
r – procentu likme gadā;
PV – aizņēmuma (aizdevuma) summa;
FV – summa, ko atdod (saņem) termiņa t beigās (t.sk. procenti).

Ievietojot šos lielumus formulā 1040 = 900 x (1 + GPL)1
, tiek noteikta GPL. GPL pārsniedz sākotnējo aizdevuma likmi r par 1,05 (5,05% – 4,0%). Kopējās izmaksas ir nevis 40 eiro, bet gan 50 eiro. Lai nepārmaksātu vai "neuzķertos" uz šķietami lētiem aizdevumiem, vienmēr salīdzini aizdevumu GPL un izvēlies aizdevumu ar zemāko GPL.
Aplēst GPL ir vienkārši, ja komisijas maksa ir atkarīga no pamatsummas. Pieskaitot šo procentos izteikto komisijas maksu (1%) aizņēmuma likmei (4%), redzams, ka GPL ātrā aplēse ir aptuveni 5% (4 + 1), kas ir ļoti tuvu iepriekš precīzi aprēķinātajiem 5,05%. Bet, ja komisijas maksa nav izteikta attiecībā pret aizņēmuma pamatsummu, vai nu aprēķini to pats, vai arī lūdz kredītdevējam to izteikt kā procentus no pamatsummas.
Noteikti esi redzēji reklāmas, kas piedāvā ērtu un ātru naudas līdzekļu aizņemšanos ar izdevīgiem nosacījumiem. Šādas reklāmas bieži vien publisko ātro kredītu devēji. Tomēr jāatceras, ka lielāks kredītdevēja risks nozīmē lielākus procentu un, iespējams, arī komisijas maksājumus kredītņēmējam. Ātro kredītu devēji izsniedz kredītus, nepiemērojot striktas kontroles prasības, kā to darītu banka. Piemēram, banka, pirms piekritīs izsniegt aizdevumu, gribēs pārliecināties par klienta mēneša ienākumu apjomu, savukārt ātro kredītu devēji, liekot uzsvaru uz ātrumu, nevis klienta dziļāku izpēti, pieprasīs augstāku procentu likmi, tāpēc nāksies samaksāt vairāk, lai kompensētu šo risku.

Atceries!

Pirms kredīta ņemšanas vienmēr izvērtē, vai tāds tiešām ir nepieciešams! Tā vietā, lai naudu aizņemtos, apdomā, vai nevari to iekrāt, nemaksājot ne komisijas, ne procentu likmes maksājumus kādam citam. Ja vēlies aizņemties naudu, atceries, ka jāizvērtē visas ar aizņēmumu saistītās izmaksas! GPL parāda kopējo procentu likmi (t.sk. ņem vērā arī komisijas maksas par izsniegto kredītu), ko klients maksā aizdevējam. Komisijas maksa var būt atkarīga gan no aizņēmuma pamatsummas, gan, izteikta eiro, par katru līgumu. Procentu punktus lieto, lai salīdzinātu procentus. Piemēram, inflācija iepriekšējā mēnesī pieauga par 2%, šajā mēnesī – par 3%, tātad salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi tā pieaugusi par 1 procentu punktu.

 

Pārbaudi sevi

3.1. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3.2. uzdevums 

Pārbaudi sevi

3.3. uzdevums 


Kredīti pārsvarā tiek izsniegti ar vienmērīgu maksājumu plūsmu. Kredīta termiņa sākumā procentu maksājumi ir lielāki un, laikam ejot, samazinās, turpretī pamatsummas maksājumi sākumā ir mazāki, bet, tuvojoties kredīta dzēšanas termiņam, palielinās. Šajā nodaļā palīdzēsim saprast, kā tiek aprēķināta vienmērīgo maksājumu vērtība. Līdz šim pieņēmām, ka aizdevuma pamatsumma PVtiek atdota termiņa beigās. Taču parasti bankas, lai mazinātu risku, aprēķina vienmērīgus maksājumus, un katrā maksājumā tiek samaksāti gan procentu maksājumi, gan daļa pamatsummas. Vispārīgā gadījumā šo sakarību raksturo šāda formula:

kur:
PMT – izlīdzinātais maksājums gadā;
n – gadu skaits;
r – procentu likme gadā;
PV– tagadnes aizņēmuma summa.

Izlīdzinātā maksājuma piemērs ilustrēts tabulā. Aizņēmējs perioda sākumā aizņemas 100 000 eiro uz 5 gadiem ar procentu likmi 4% gadā un katru gadu maksā aizdevējam 22 462,71 eiro PMT. Šī summa tiek aprēķināta, izmantojot minēto vienādojumu (PMT = 100 000 ×0.04 × (1+0.04)5 : ((1 + 0.04)5 – 1). Katra perioda procentu maksājumu aprēķina, reizinot gada procentu likmi r ar iepriekšējā perioda atlikušo aizņemto kapitālu PV. Pirmā gada beigās n = 1, procentu maksājums ir 4000 eiro (100 000 × 0,04), bet pamatsummas maksājumu aprēķina, no kopējā maksājuma PMT atņemot procentu maksājumus, kas pirmā gada beigās veido 18 462,71 eiro (22 462,71 – 4000). Ievēro, ka procentu maksājumi ar laiku n samazinās, bet pamatsummas maksājumi proporcionāli palielinās. Izlīdzinātais maksājums piemērā: PV = 100 000 eiro, r = 4%, n = 5 gadi Ievēro! Visi maksājumi ir ar negatīvu zīmi. Tas parāda to, ka tā ir izejoša naudas plūsma. 

5. attēls. Vienmērīgā maksājuma aprēķina piemērs (eiro)
Gads (n )Vienmērīgais maksājums gadā (PMT)Procentu maksājums (eiro)Pamatsummas maksājums (eiro)Aizņēmuma summa (PV)
0


100,000.00
1–22,462.71–4,000.00–18,462.7181,537.29
2–22,462.71–3,261.49–19,201.2262,336.07
3–22,462.71–2,493.44–19,201.22 42,366.80
4–22,462.71–1,694.67–20,768.0421,598.76
5–22,462.71–863.95–21,598.76