Kura iestāde palīdzēs konkrētos gadījumos?

Kur vērsties?

Noskaidro, kurā par finanšu pakalpojumiem atbildīgajā institūcijā vērsties katrā jautājumā un kam nepieciešamības gadījumā adresēt iesniegumu vai sūdzību.

Kur vērsties, ja esi apkrāpts?
Kriminālprocesa likuma 369. pants paredz, ka gadījumos, ja radušās aizdomas, ka tirgus dalībnieks (tā darbinieki) ir veikuši finanšu krāpniecību vai negodprātīgu rīcību (parakstu viltošana, dokumentu izņemšana un iznīcināšana, neizpaužamu datu nodošana trešajām personām u. c.), un tavā rīcībā ir informācija vai dokumenti, kas to apstiprina, ir jāvēršas ar iesniegumu Valsts policijā.
Kā mazināt risku tikt apkrāptam, lasi šeit! 

Valsts policija
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026
tālrunis: 110 vai 67075444
e-pasts: uzticiba@vp.gov.lv
vp.gov.lv

Patērētāju tiesību pārkāpumi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izskata iesniegumus par patērētāju tiesību pārkāpumiem. Ja esi saskāries ar negodīgu tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju, radušās domstarpības ar līzinga kompāniju vai nebanku aizdevēju, vērsies PTAC. Tajā izskatīs, piemēram, sūdzības par netaisnīgiem līguma noteikumiem, ja esi vērsies pie pakalpojuma sniedzēja un tas nav piekritis līgumu mainīt. PTAC sniedz palīdzību konfliktu risināšanā, juridisku palīdzību, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi.
 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
tālrunis: 65452554
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
ptac.gov.lv


Sūdzības par Latvijā reģistrēta finanšu tirgus dalībnieka rīcību
Ikviena finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka – banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, maksājumu iestāžu, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu – klienti var vērsties Latvijas Bankā, lai noskaidrotu, vai tirgus dalībnieka rīcībā nav saskatāmi pārkāpumi, vai ir ievērotas normatīvo aktu prasības, kas regulē to darbību. Tomēr civiltiesisku strīdu gadījumā, kas izriet no noslēgtā līguma starp klientu un finanšu iestādi, jāvēršas Finanšu nozares asociācijas ombudā.

Latvijas Banka
K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050
tālrunis: 67022300
e-pasts: info@bank.lv
bank.lvMaksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasību neievērošana
Latvijas Banka izskata arī iesniegumus par Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma prasību neievērošanu, ja tā radījusi vai var radīt būtisku kaitējumu šo pakalpojumu izmantotāju interesēm.

Sūdzības ombudam par darījumiem kredītiestādēs un maksājumu iestādēs
Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombuds izskata sūdzības par rīcību, kas saistīta ar maksājumiem, darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem un vienoto fizisko personu kontu maiņas principu ievērošanu. Tas attiecas uz Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, ārvalstu banku filiālēm vai pārstāvniecībām un maksājumu iestādēm, kam ir līgums ar ombudu.

Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombuds
Biznesa centrs "VERDE" Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045
tālrunis: +371 287 18175
e-pasts: ombuds@financelatvia.eu
financelatvia.eu/ombuds

Sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem
Latvijas Banka sniedz atzinumus par saņemtajām sūdzībām par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu.
 
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt attiecībā uz pieteikto iespējamo dzīvības, palīdzības, īpašuma, sauszemes transportlīdzekļu vai nelaimes gadījuma apdrošināšanas gadījumu.

Fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumi
Ja radušās aizdomas, ka tavi dati, kas bijuši kāda finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka rīcībā, ir izpausti trešajai personai, tas ir pietiekams iemesls, lai vērstos Datu valsts inspekcijā. Atceries, ka tavus datus tiešajam mārketingam vai citām līdzīgām darbībām var izmantot tikai ar tavu atļauju!

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13 – 15, Rīga, LV-1011
tālrunis: 67223131
e-pasts: info@dvi.gov.lv
dvi.gov.lv


Civiltiesiski strīdi
Ja starp tevi un tirgus dalībnieku (banku, apdrošinātāju u. c.) radies civiltiesisks strīds, piemēram, par tava līguma noteikumiem, ir jāvēršas tiesā, jo visi civiltiesiskie strīdi ir risināmi tajā. Izņēmums – ja likumā ir noteikts citādi vai ir panākta vienošanās strīda izšķiršanai vērsties šķīrējtiesā.
 
Latvijas Bankai nav tiesību iejaukties pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt tos strīdus, kas balstīti uz savstarpējiem darījumiem.
 
Arī PTAC neizskata civiltiesiskus strīdus, kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem. Piemēram, tādus strīdus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kā arī gadījumus, kad patērētājs nevar izpildīt kredītsaistības, pastāv strīds par procentu likmes apmēru, atmaksājamā kredīta apmēru vai zaudējumu atlīdzību.

Kredītu reģistra informācija
 
Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas izveidota un uzturēta informācijas sistēma, kurā tiek vāktas ziņas par fizisko un juridisko personu kredītsaistībām, saņemtajiem un sniegtajiem galvojumiem un maksājumu kavējumiem. Kredītu reģistrā ziņas iekļauj kredītiestādes, līzinga sabiedrības, citas komercsabiedrības, kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāji, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Valsts kase.
 
Lai noskaidrotu, kāda informācija par tevi apkopota Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā, kā arī to, kurš reģistra dalībnieks un cik bieži ir pieprasījis informāciju par tevi, piesakies šo ziņu saņemšanai Latvijas bankas Kredītu reģistrā. Pakalpojums pieejams bez maksas.

Kredītu reģistrs
Bezdelīgu iela 3, Rīga
tālrunis: 67022497
e-pasts: info@bank.lv
manidati.kreg.lv 

Vai šis saturs bija noderīgs?

Jūsu atsauksmes palīdzēs mums uzlabot šo vietni.

Lūdzu, uzraksti, ko vēlējies uzzināt, taču neatradi!