Konkurss "Mana vārdnīciņa 2021./2022."

Konkursa dalībnieka darba fragmentsJunior Achievement Latvija radošuma un finanšu pratības konkursā „Mana vārdnīciņa” 1.–4. klases skolēni, kā arī pirmsskolas bērni, saviem vārdiem skaidro sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus.

Vārdnīcu skolēns veido kopā vecākiem un vecvecākiem vai citiem dažādu paaudžu cilvēkiem. Arī viņi skaidro tos pašus ekonomiskos terminus saviem vārdiem un praktiskiem dzīves piemēriem. Citu paaudžu skaidrojums ir būtisks darba kopējā izvērtēšanā!

Darbu iesniegšana: no 2022. gada 7. janvāra līdz 2022.gada 25. martam.

Apbalvošanas ceremonija: 2022.gada 3. jūnijā.

Mācību gada laikā konkursam tika iesniegtas 328 finanšu terminu vārdnīcas.

Paldies ikvienam dalībniekam, ģimenēm un skolotājiem par iesaisti, sadarbību un radošumu!

Latvijas Bankas žūrija konkursam iesniegtajos darbos vērtēja gan skaidrotā termina izpratni, gan sniegtos papildu skaidrojumus.  Bija būtiski, lai skaidrojumos būtu iekļauti ikdienas dzīvē saskatītas likumsakarības, piemēram: “Labklājība ir tad, kad cilvēkam ir labi dzīves apstākļi. Kad viss, kas nepieciešams, ir pietiekami daudz un pieejams. Es ar vecākiem varu doties ceļojumā, jo man pietiek naudas, lai nopirktu pārtiku un visu ko citu.”

Uzvarētāju noskaidrošanai uz noslēguma pasākumu Latvijas Bankā 3. jūnijā tika aicināti pašu labāko darbu autori, viņu ģimenes pārstāvji un skolotāji. Pasākuma programmu un aicināto laureātu sarakstu skatīt pielikumos.

Savukārt visiem finālistiem, kuru darbi žūrijas vērtējumā arī tika izcelti, un viņu skolotājiem ir nosūtītas atzinības un balvas pa pastu. Ceram, ka šīs balvas iepriecinās dalībniekus un iedvesmos piedalīties konkursos arī nākotnē! 

Godalgotās vietas

1. vieta

3.–4. klašu grupā

Annija Tramdaka, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, 3. klase. Skolotāja – Līga Dižgalve.

1.–2. klašu grupā

Patrīcija Stanēviča, Kalnciema vidusskola, 2. klase. Skolotāja – Dace Graubiņa.

Pirmsskolas izglītības grupā

Sarma Siliņa, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis". Skolotāja –  Svetlana Sehina.

2. vieta

3.–4. klašu grupā

Felicita Sarkangalve, Grundzāles pamatskola, 4. klase. Skolotāja – Anda Andersone.

Lauris Barkus, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, 3. klase. Skolotāja – Sandra Tomase.

1.–2. klašu grupā

Daniels Gurskis, DALP 5. vidusskola, 2. klase. Skolotāja – Vaira Krūmiņa.

Mārtiņš Ginters, Liepājas Katoļu pamatskola, 2. klase. Skolotāja – Līga Laimiņa.

Pirmsskolas izglītības grupā

Kate Jurkovska, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Gulbītis". Skolotāja – Svetlana Sehina.

3. vieta

3.–4. klašu grupā

Krišjānis–Jurģis Kukainis, Grundzāles pamatskola, 4. klase. Skolotāja – Anda Andersone.

Emīlija Sontra Frišfelde, DALP 5. vidusskola, 4. klase. Skolotāja – Solvita Frišfelde.

1.–2. klašu grupā

Estere Vimba, Valmieras sākumsskola, 1. klase. Skolotāja – Baiba Siliņa.

Leonards Bružuks, Rožupes pamatskola, 1. klase. Skolotāja – Anita Ručevska.

Pirmsskolas izglītības grupā

Treisija Zemzare, Pūres PII 'Zemenīte". Skolotāja – Mairita Bētiņa.

Specbalvas

"Par radošumu un ģimenes iesaisti"

Ansis Māris Braunfelds, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, 1. klase. Skolotāja – Baiba Demitere.

"Pētnieka potenciāls"

Ieva Krasta, Praulienas pamatskola, 4. klase. Skolotāja – Ilze Strode.

"Biznesa potenciāls"

Daniels Osobenkovs, Liepājas 7. vidusskola, 2. klase. Skolotāja – Natālija Koršunova.

Pilnu pasākuma galeriju skaties Junior Achievement Latvia Flickr kontā 

 

Pirms apbalvošanas, konkursa laureātiem bija iespēja apmeklēt zināšanu centru "Naudas pasaule"

 

Izdrukāt