Mācību līdzeklis finanšu pratības jautājumu apguvei 10-11 gadus veciem bērniem

Latviešu valodā vārda "ekonomika" viens no tulkojumiem ir "saimniekošana". Saimniekojot mums vienmēr jāizdara izvēle, jo mūsu vēlmes ir neierobežotas, bet iespējas – ierobežotas. Šo izvēli bērniem palīdzēs veikt mācību līdzekļa galvenie varoņi Madara un Rolfs kopā ar saviem vecākiem.

Valsts izglītības satura centra un Naudas plānošanas centra mācību līdzekļa mērķis ir sekmēt bērna gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus par finanšu un uzņēmējspēju izglītības jautājumiem personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Šo mācību līdzekli skolotāji var izmantot gan sociālo zinību, gan klases stundās, kā arī citu mācību priekšmetu stundu saturā, piemēram, matemātikā un latviešu valodā.

Mācību līdzekļa materiālus var izmantot arī vecāki, pārrunājot individuāli ar bērnu piedāvātās tēmas. Pilnā apjomā mācību līdzeklis ir paredzēts bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam un tajā iekļautas 12 tēmas ar 25 PowerPoint prezentācijām un 81 darba lapu.

Mācību līdzekļa saturā, kas paredzēts bērniem no 10 līdz 11 gadu vecumam, iekļautas 12 tēmas ar 12 PowerPoint prezentācijām un 22 darba lapām.

Katra tēma raksturo nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par finanšu pratības jautājumiem.

Prezentācijas un darba lapas

Npk. Tēma PowerPoint prezentācija Darba lapas (pdf)
1. 

Kāpēc jāmācās ekonomika/ finanšu pratība?

prezentācija darba lapas
2.

Nauda un mēs

prezentācija darba lapas
3.

Īpašums – kopīgais un personīgais

prezentācija darba lapas
4. 

Gudra saimniekošana

prezentācija darba lapas
5. 

Saprātīgs patērētājs

prezentācija  
6. 

Prasmīgs darbinieks

prezentācija darba lapas
7.

Veiksmīgs uzņēmējs

prezentācija darba lapas
8.

Apdomīgs bankas klients

prezentācija darba lapas
9.

Godīgs nodokļu maksātājs

prezentācija  
10.

Profesijas un dzīves mērķa izvēle

prezentācija darba lapas
11.

Ekonomiskā darbība un apkārtējā vide

prezentācija  
12.

Mēs un pasaule

prezentācija darba lapas