Mācību līdzeklis finanšu pratības jautājumu apguvei 6 gadus veciem bērniem

Latviešu valodā vārda "ekonomika" viens no tulkojumiem ir "saimniekošana". Saimniekojot mums vienmēr jāizdara izvēle, jo mūsu vēlmes ir neierobežotas, bet iespējas – ierobežotas. Šo izvēli bērniem palīdzēs veikt mācību līdzekļa galvenie varoņi – Madara un Rolfs – kopā ar saviem vecākiem.

Šī mācību līdzekļa saturu var izmantot gan pirmsskolas skolotāji, organizējot skolēniem radošas nodarbības, gan arī vecāki, pārrunājot individuāli ar bērnu piedāvātās tēmas.

Pilnā apjomā mācību līdzeklis ir paredzēts bērniem 6-11 gadu vecumam un tajā iekļautas 12 tēmas ar 25 PowerPoint prezentācijām un 81 darba lapu.

Mācību līdzekļa saturā, kas paredzēts 6 gadus veciem bērniem, iekļautas 3 tēmas ar 3 PowerPoint prezentācijām un 12 darba lapām.

  Valsts izglītības satura centra un Naudas plānošanas centra mācību līdzekļa mērķis ir sekmēt bērna gatavību pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus. 

  Prezentācijas un darba lapas

  Tēma

  PowerPoint prezentācija

  Darba lapas (pdf)

  Nauda un mēs

   

   

  Gudra saimniekošana

  Saprātīgs patērētājs