Vai es varu ietekmēt savu un citu cilvēku labklājību?

Darba ražīgums

Tu sapratīsi:

ka tavi panākumi un ienākumi dzīvē ir atkarīgi no iegūtajām zināšanām, prasmēm, attieksmes pret darbu, attīstītā radošuma, darbspējām un vēl citām iemaņām;
kā tu spēj ietekmēt citu cilvēku labklājību.
Matīss nodarbojas ar motokrosu. Viņa sporta klubs nolēmis izveidot komandu četru sportistu sastāvā, lai piedalītos valsts mēroga sacensībās. Visi kluba jaunie sportisti un treneri apspriedē kopīgi pārrunā, kuri no viņiem būtu jāizvirza pārstāvēt klubu šajās sacensībās. Katram ir iespēja izteikt savu viedokli. Kaut arī Matīss pats ļoti grib piedalīties šajās sacensībās, viņš skaidri zina, ka komandā noteikti jābūt pašiem prasmīgākajiem un šajā sacensību sezonā labākos rezultātus sasniegušajiem kluba biedriem. Matīss tomēr cer, ka viņš tiks iekļauts komandas sastāvā.

Cilvēku vajadzības mainās. Strauji attīstās arī tehnoloģijas. Ikvienā profesijā nepārtraukti jāapgūst kaut kas jauns, jāpilnveido savas zināšanas un prasmes – "jāiegulda sevī".
 
Tehnoloģiju attīstības rezultātā, kā arī mainoties pieprasījumam un citiem apstākļiem, vairākas senas profesijas mūsdienās izzudušas. Savukārt izveidojušās citas profesijas, un ir arī tādas profesijas, kurās, attīstoties datoriem un citām tehnoloģijām, daudzu cilvēku iesaiste darba izpildē nav nepieciešama.

Iepazīsti profesijas, kuru vairs nav!

Baļķu pludinātājs A

 

Telefonists A

 

Ķegļu uzstādītājs A

 

Baļķu pludinātājs. Jau ilgi pirms tam, kad baļķus varēja  sākt pārvadāt ar vilcieniem un smagajām automašīnām, tos bija nepieciešams pārvietot no vietām, kur auga koki, līdz vietām, kur tos apstrādāja un izmantoja cilvēku vajadzībām. Baļķus bieži pludināja pa upi, izmantojot upes straumes spēku. Taču bija nepieciešami spēcīgi un zinoši   baļķu pludinātāji.  Pludināšanai bija nepieciešams baļķus salikt paralēli ar vienu galu virsū priekšējam baļķim, tā izveidojot plostu. Pludinātāji kontrolēja plostu virzienu upes straumē.

Telefonists. Vēl tikai pirms dažiem desmitiem gadu, lai piezvanītu uz citu pilsētu, bija nepieciešami telefonista pakalpojumi. Telefonisti lielās telefonu sakaru centrālēs savienoja zvanītāju ar nepieciešamo numuru. Mobilo tālruņu sakaru attīstība strauji samazināja nepieciešamību pēc šīs profesijas pārstāvjiem.

Ķegļu uzstādītājs. Agrāk boulinga zālēs strādāja jauni puiši vai meitenes, kuri uzstādīja spēlētāju apgāztos ķegļus. Tagad ar šo uzdevumu tiek galā automātika.

Lampu dedzinātājs A

 

Cilvēks – modinātājs A

 

Lampu iededzējs. Pirms tika izgudrota elektriskā spuldze un pirms tā tika ievietota ielas apgaismes sistēmā, par laternu degšanu rūpējās īpašas profesijas pārstāvji. Šie cilvēki katru rītu, vakaru un jebkurā citā brīdī, kad tas bija vajadzīgs, uzpildīja uz ielām esošās laternas ar gāzi un aizdedza gāzes degli.

Cilvēks – modinātājs. Mūsdienās ir daudz dažādu iespēju, kā nodrošināt pamošanos noteiktā laikā. Taču vēl tikai pirms 100 gadiem ar modināšanu nodarbojās īpaši ļaudis, kuri saviem klientiem vai nu klauvēja pie logiem ar garām nūjām, vai meta logā sīkus oļus.

Padomā!

Vai arī mūsdienās nepieciešamas šādas profesijas? Ja nē – kāpēc tās nav nepieciešamas?


Katra cilvēka zināšanas, prasmes, darbspējas, pieredze, radoša attieksme pret darbu un vēl citas spējas un iemaņas – cilvēkkapitāls  – tieši ietekmē labklājību.Pieņem un izvērtē pārmaiņas un drosmīgi virzies uz priekšu!

Sevis pilnveidei jābūt regulārai un nepārtrauktai. Ja neieguldām savā attīstībā, arī mūsu labklājības pieaugums var būt neliels.

Savukārt kvalitatīva izglītība, īpašas prasmes, radošums un atbildība veicina katra cilvēka konkurētspēju darba tirgū. Tas dod iespēju iegūt labāku darbu un gūt lielākus ienākumus. Tas savukārt ļauj baudīt augstāku dzīves līmeni.

Dzīves līmenis — iedzīvotāju materiālo un kultūras vajadzību apmierināšanas pakāpe.


Māras un Anša mamma, kura veido rotaslietas un ar šo brīvā laika nodarbi vēlētos vairāk nopelnīt, varētu vēl papildus apgūt biznesa izglītību. Šīs zināšanas palīdzētu viņai saprast, kā izveidot savu uzņēmumu un, iespējams, atrast jaunu pieeju rotaslietu izgatavošanā.

Pārbaudi sevi

1.1. uzdevums 


Darba ražīgums — rādītājs, kas raksturo, cik ātri un kvalitatīvi veicam darbu, tas ir atkarīgs no darbinieku vēlēšanās strādāt un no tā, cik nodrošināti ar darbarīkiem ir darbinieki. APadomā!

Vai tu zini, kas tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Apskati infografiku un pārdomā, ko tu vari un ko tu gribi! A


Veicinot savu un savas ģimenes labklājību, tiek veicināta arī visas sabiedrības labklājība.


Svarīgi ir ne tikai domāt par savu attīstību, bet arī rūpēties par savu veselību. Tas palīdzēs saglabāt darbspējas un sasniegt izvirzītos mērķus.

Atceries piemēru par motokrosa kluba komandas izveidi valsts sacensībām! Priekšroka tika dota tiem jaunajiem sportistiem, kuriem ir augstāki sasniegumi un par kuru prasmēm treneri ir visvairāk pārliecināti. Attiecinot šo pašu piemēru uz darba tirgu , augstākas klases sportisti saņem augstāku atalgojumu tieši šā paša iemesla dēļ – labākas prasmes ir pieprasītākas un tiek novērtētas ar augstāku atalgojumu. Neaizmirsti, ka sportistam, lai gūtu panākumus, ir svarīgi arī rūpēties par savu veselību!
Vai visi var darīt visu?

Nākamā apakštēma