Ko no tēmas "Labklājība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Darba dalīšanas un specializācijas rezultātā var radīt produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kas savukārt ļauj sasniegt augstāku darba ražīgumu.
  • Palielinoties darba ražīgumam, aug uzņēmuma ienākumu apjoms un ir iespēja paaugstināt arī darbinieku algas, tādējādi cilvēkiem iespējams uzlabot dzīves līmeni, apmierinot vairāk savu vēlmju un vajadzību.Pārbaudi sevi

Kopsavilkuma uzdevums