Ko no tēmas "Uzņēmējs" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Produkti ir preces un pakalpojumi.
  • Dibinot uzņēmumu, jābūt biznesa idejai.
  • Uzņēmējam jāsaprot, vai viņa piedāvātais produkts ir unikāls, vai tam pastāv daudz konkurentu.
  • Produkta cena ir tā vērtība, izteikta naudas vienībās.
  • Būtiski, lai piedāvātais produkts cilvēkiem sniegtu pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību, un tā var būt ne tikai fizioloģisko vajadzību apmierināšana, bet arī emocijas, garīgās vērtības, māksliniecisks baudījums utt.
  • Uzņēmumiem ir dažādas iespējas, kā savu produktu pārdot. Pirms produkta virzīšanas tirgū jāveic tirgus izpēte.
  • Specializācija nepieciešama, lai uzņēmumi izmantotu resursus maksimāli efektīvi.
  • Darba dalīšana veicina darba ražīgumu. Tas parasti notiek komandas vai uzņēmuma ietvaros, tāpēc ir svarīga prasme sadarboties.Pārbaudi sevi!

Krustvārdu mīklas 1. variants

Pārbaudi sevi!

Krustvādru mīklas 2. variants
Valsts nepieciešamība

Nākamā tēma