Ko no tēmas "Resursu ierobežotība" būtu vēlams paturēt prātā?

Kopsavilkums

  • Ražošanas resursi ir ierobežoti, to nepietiek preču un pakalpojumu ražošanai, lai apmierinātu neierobežotas cilvēku vajadzības.
  • Preču un pakalpojumu ražošanai nepieciešamos resursus iedala šādi: dabas resursi, darbs, kapitāls, uzņēmējspējas.
  • Ražošanas resursu ierobežotības dēļ mājsaimniecībām, uzņēmumiem, valstīm un visai pasaules sabiedrībai jāizdara izvēle, jāpieņem lēmumi, kādu preču un pakalpojumu ražošanai resursus izmantot. Izdarot izvēli, rodas alternatīvās izmaksas. Izdarītie lēmumi ietekmē ne tikai tagadni, bet arī nākotni.
  • Ražošanas iespēju robežas modelis ilustrē izvēles problēmu un parāda iespējamās divu preču kombinācijas, kuras var saražot ar esošajiem resursiem un tehnoloģijām.
  • Valsts politika var risināt ar resursu ierobežotību saistītās problēmas.


Ieteikumi patstāvīgam darbam


Kopsavilkuma pārbaudes uzdevumi par tēmu "Resursu ierobežotība"


Pārbaudi sevi!

1. uzdevums

Pārbaudi sevi!

2. uzdevums Pārbaudi sevi!

2.1. uzdevums 

Pārbaudi sevi!

3. uzdevums 


Pārbaudi sevi

4. uzdevumsPārbaudi sevi!

5. uzdevums 


Pārbaudi sevi!

6. uzdevums 
Tirgus un cena

Nākamā tēma