Kāpēc bieži dažādi pašvaldību un valsts lēmumi izraisa neizpratni?

Sabiedrības izvēles pašvaldības un valsts līmenī

Materiāls tev palīdzēs:

saprast, ka izvēles veic arī noteiktas sabiedrības grupas. 

Ilustratīvs attēls: ikona


Mazas sabiedrības grupas

Izvēles izdara arī sabiedrība kopumā un noteiktas tās grupas. Tās var būt gan vienkāršas izvēles mazas sabiedrības grupas ietvaros, piemēram, kad amatieru futbola komanda kopīgi izdara izvēli par formas tērpa noformējumu, gan arī nozīmīgas izvēles plašākas grupas ietvaros. Ilustratīvs attēls: ikona

Pašvaldības

Arī pašvaldībai jāpieņem daudz lēmumu. Tai ne tikai jārisina ikdienas problēmas (piemēram, jānovērš ūdensvada bojājums), bet laikus jāpieņem lēmumi (piemēram, paplašināt bērnudārzu, jo esošajā bērnudārzā pēc trim gadiem visiem bērniem vietu nepietiks), kas uzlabos dzīves kvalitāti pašvaldībā ilgtermiņā.


Valsts

Valsts līmenī izvēli par kopējā valsts budžeta izlietojumu veic valdība, kas ar vēlēšanu sistēmas starpniecību atspoguļo valsts iedzīvotāju (vēlētāju) vēlmes.
To var ilustrēt ar Latvijas valdības budžeta piemēru. Latvijā valdības budžeta izdevumi veselības aprūpei (slimnīcām, ģimenes ārstiem u.c.) ir vieni no zemākajiem Eiropas Savienībā, un tas samazina veselības aprūpes pieejamību. Ja vēlamies šos izdevumus palielināt, bet negribam maksāt augstākus nodokļus, jāatrod veids, kā budžeta ietvaros to panākt.

Viens veids, kā atrast finansējumu veselības aprūpei, būtu samazināt budžeta izdevumus citām sabiedrības vajadzībām, piemēram, izglītībai vai valsts aizsardzībai. Proti, pārdalot finansējumu no valsts aizsardzības budžeta uz veselības aprūpi, tiek izdarīta izvēle, mainot vajadzību svarīguma secību. Lielāks finansējums veselības aprūpei ir izdarītās izvēles guvums, savukārt mazāks finansējums valsts aizsardzībai ir izmaksas.

Cits veids, kā atrast papildu finansējumu veselības aprūpei, būtu palielināt ieņēmumus, ceļot nodokļus, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi. Tā kā augstāka PVN likme atspoguļosies arī augstākās preču un pakalpojumu cenās, iedzīvotāju pirktspēja samazināsies. Tādējādi izdarot izvēli par labu lielākam veselības aprūpes finansējumam, samazinās iedzīvotāju pirktspēja. Lielāks finansējums veselības aprūpei ir izdarītās izvēles guvums, savukārt zemāka iedzīvotāju pirktspēja – izmaksas.

Vēl viens veids, kā palielināt veselības aprūpes finansējumu, ir nepieciešamos līdzekļus aizņemties. Šādā situācijā valdība izdara izvēli par labu šodienas vajadzībām uz nākotnes vajadzību rēķina. Proti, daļa budžeta ieņēmumu nākotnē tiks iztērēti nevis nākotnes vajadzību apmierināšanai, bet valsts parāda atmaksai un procentu maksājumiem.

Galu galā tie ir vēlētāji, kas ar vēlēšanu sistēmas palīdzību izdara visas šīs izvēles.


Pārbaudi sevi!

3.1. uzdevums 


Atceries!

Izvēles izdara ne tikai mājsaimniecības, bet arī uzņēmumi un valsts.

Attēls, kurā attēlots, ka izvēles jāveic dažādos līmeņos. Mājsaimniecībā jāizvēlas pirkt jaunu pulksteni vai drēbes. uzņēmuma līmenī jāizvēlas, vai pirkt jaunus dienesta auto vai uzlabot darbinieku atpūtas telpu. Valsts līmenī būvēt jaunu sporta stadionu vai bērnudārzu.