Par tēmu

Tirgus un cena

Sasniedzamie rezultāti 
1. Izprot, kurš ir pieprasījuma un piedāvājuma radītājs katrā tirgū (patērētāji un ražotāji preču tirgū, darba devēji un darba ņēmēji darba tirgū, aizdevēji, aizņēmēji un finanšu starpnieki finanšu tirgū). Spēj analizēt tirgus mehānisma kļūmju cēloņus, konkurenci monopolos, oligopolos, monopolistiskos un pilnībā konkurējošos tirgos un to, kā tirgus sadala resursus.

2. Spēj atpazīt cenu veidojošos faktorus tirgos (izmaksas, pieprasījums un piedāvājums, cenu elastība). Spēj ilustrēt šīs attiecības, izmantojot piedāvājuma un pieprasījuma līknes. Saprot un spēj izskaidrot (arī grafiski ar līkņu palīdzību), kā cenu izmaiņas vienā tirgū var ietekmēt cenas citos tirgos.

3. Spēj izskaidrot resursu sadalījuma un tirgus mehānismu darbības atšķirības dažādās ekonomikas sistēmās (komandu ekonomika, brīvā tirgus ekonomika un jauktā ekonomika), novērtēt katras sistēmas priekšrocības un trūkumus.

Darba tirgus

Nākamā tēma