Kā finansiāli nodrošināties pret dažādām negaidītām situācijām?

Apdrošināšanas veidi

Ir dažādi dzīvības apdrošināšanas veidi ar dažādiem mērķiem un apdrošināšanas risku segumiem. Apdrošinoties mēs pasargājam sevi un savus tuviniekus no zaudējumiem, kas var rasties dažādās dzīves situācijās.

Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma — dzīvības apdrošināšana uz noteiktu izvēlētu laika periodu. Apdrošināšanas prēmijas apmērs tiek katram noteikts individuāli, tas atkarīgs no apdrošinātās personas apdrošinājuma summas, vecuma un veselības stāvoļa. Apdrošinātās personas invaliditātes vai nāves gadījumā apdrošināšanas atlīdzība būs finansiāls atbalsts tev, tuviniekiem un ģimenei grūtā brīdī, piemēram, kredītsaistību dzēšanai vai citiem mērķiem. Ņem vērā!

Noslēdzot līgumu, labuma guvējs ir līgumā norādītā persona, kura saņems atlīdzību apdrošinātās personas nāves gadījumā. Līgumā iespējams norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus. 


Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana (kredītsaistību apdrošināšana ) — dzīvības apdrošināšana laikā, kamēr pastāv kredītsaistības, lai tuviniekiem nodrošinātu finansiālu aizsardzību kredītņēmēja nāves gadījumā. Apdrošināšanas prēmijas maksājums ir saistīts ar kredītsaistību atlikumu, ikmēneša maksājumu, kredītņēmēja vecumu. Apdrošināšanas prēmijas maksājums palielinās, līdz ar kredītņēmēja vecumu un samazinās līdz ar kredīta atlikuma samazināšanos. Apdrošināšanas līgumu slēdz līdz kredīta pilnīgai atmaksai par summu, kas atbilst kredītsaistību apmēram. Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana ir brīvprātīga. Esi atbildīgs par savām kredīta saistībām!
Ņem vērā!

Labuma guvējs ir aizdevējs, kurš kredītņēmēja nāves gadījumā saņem apdrošināšanas atlīdzību atlikušo kredītsaistību apmērā.


Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu —  kas noslēgta uz noteiktu laika periodu, dod iespēju apdrošināt dzīvību un uzkrāt papildu kapitālu. Veidojot regulārus maksājumus ir iespēja izveidot uzkrājumu, kādam noteiktam mērķim.  Līgumā iespējams veikt maksājums gan regulāri, gan neregulāri, kā arī veikt papildu iemaksas.  Apdrošināšanas perioda beigās tu saņemsi uzkrāto summu. 


Apsverot iespēju noslēgt šādu apdrošināšanas līgumu, pievērs uzmanību: 
 • par kādu summu tiek apdrošināta tava dzīvība; 
 • kāda varētu būt vēlamā uzkrājuma summa līguma darbības termiņa beigās.
Uzkrājuma summa ir atkarīga no iemaksu apjoma, izvēlētās riska stratēģijas, uzkrāšanas perioda un citiem faktoriem.

Ņem vērā!

1. Ja veiksi iemaksas dzīvības apdrošināšanas līgumā ar uzkrājumu, tev ir iespēja saņemt iedzīvotāja ienākuma nodokli (IIN) pārmaksas atmaksu 20 % apmērā no veiktajām iemaksām, nepārsniedzot 10% no ikgadējās bruto algas un ne vairāk kā 4000 eiro gadā, ar nosacījumu, ka uzkrājuma periods nav mazāks par 10 gadiem. Ja noslēgtais līguma termiņš ir spēkā mazāk kā 10 gadus, un tu esi izmantojis IIN nodokļu atvieglojumu iespējas, tad saņemtā IIN atmaksa tev būs jāatgriež Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Vairāk informācija likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". 

2. Noslēdzot līgumu, labuma guvējs ir līgumā norādītā persona, kura saņems atlīdzību apdrošinātās personas nāves gadījumā. Līgumā iespējams norādīt vienu vai vairākus labuma guvējus. 

3. Dzīvības apdrošināšanas līgumā ar uzkrājumu, izmaksas brīdī, apdrošinātājs no uzkrājuma gūtās peļņas automātiski ietur kapitāla pieauguma nodokli 20 % apmērā un ieskaita to valsts budžetā. 

4. Izņēmums, izmaksātā atlīdzība netiek aplika ar nodokli, ja izmaksa tiek veikta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam (nāve, invaliditāte u.tml.). Atrunāts likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pants.Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu bērnam — uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgums uz noteiktu laika periodu, kas dod iespēju veidot uzkrājumu savam bērnam, ieguldot naudas līdzekļus uzkrājumā un papildus apdrošinot savu dzīvību.


No uzkrātajiem naudas līdzekļiem bērns varēs segt studiju maksu un dzīvošanas izmaksas studiju laikā (kas parasti ir finansiāls slogs vecākiem) vai varēs tos izmantot citādi, uzsākot patstāvīgu dzīvi.

Ņem vērā!

1. Lai būtu iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu, par veiktajām iemaksām - uzkrājošās apdrošināšanas līgumā kā labuma guvēju, līguma termiņa beigās jānorāda pašam sevi, nevis bērnu. Vairāk vari uzzināt šeit! 

2. Ja veiksi iemaksās kādā no dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājumu, tev ir iespēja saņemt IIN pārmaksas atmaksu 20 % apmērā no veiktajām iemaksām, nepārsniedzot 10% no ikgadējās bruto algas un ne vairāk kā 4000 eiro gadā, ar nosacījumu, ka uzkrājuma periods nav mazāks par 10 gadiem.
Ja noslēgtais līguma termiņš ir spēkā mazāk kā 10 gadus, un tu esi izmantojis IIN nodokļu atvieglojumu iespējas, tad saņemtā IIN atmaksa tev būs jāatgriež Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Vairāk informācija likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

3. Dzīvības apdrošināšanas līgumā ar uzkrājumu, izmaksas brīdī, apdrošinātājs no uzkrājuma gūtās peļņas automātiski ietur kapitāla pieauguma nodokli 20 % apmērā un ieskaita to valsts budžetā, izņemot, ja izmaksa tiek veikta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam (nāve, invaliditāte u.tml.).  

4. Izņēmums, izmaksātā atlīdzība netiek aplika ar nodokli, ja izmaksa tiek veikta, iestājoties apdrošināšanas gadījumam (nāve, invaliditāte u.tml.). Atrunāts likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pants.Lai tavas vecumdienas būtu finansiāli nodrošinātas, vari izmantot arī mūža pensijas apdrošināšanu. Tad tu līdz mūža galam papildus valsts pensijai varēsi saņemt privātu pensiju.

Nedzīvības apdrošināšana 

Nedzīvības apdrošināšana — tevi pasargā no zaudējumiem vai mazina tos dažādu risku iestāšanās gadījumā.


 
Nedzīvības apdrošināšana ietver šādus apdrošināšanas veidus.

Īpašuma apdrošināšana. Tā pasargā tavu kustamu vai nekustamu īpašumu no neparedzētiem zaudējumiem. Tiek apdrošināts: 
 • mājoklis, vasarnīca, istaba, citas būves ietverot inženierkomunikācijas, santehniku un elektroinstalāciju;
 • mājoklis būvniecības vai remonta laikā;
 • saules paneļi;
 • velosipēdi, bērnu ratiņi;
 • datorprogrammas;
 • pārsprieguma radīti zaudējumi u.c.
 Atkarībā no apdrošināšanas līguma šāds pakalpojums var ietvert zaudējumu atlīdzināšanu īpašuma bojāejas vai bojājumu gadījumā, kas noticis ugunsnelaimes, dabas stihiju, vandālisma, zādzības vai citu notikumu dēļ.

Ņem vērā!

Tu vari apdrošināt visu iedzīvi vai atsevišķas lietas, piemēram, mēbeles, gleznas vai antikvāras lietas.

Tu vari apdrošināt arī citai personai piederošu īpašumu. Piemēram, īpašumu saviem vecākiem, vai vecvecākiem, kā arī, tu vari apdrošināt īpašumu, kuru īrē, no neparedzētiem zaudējumiem, kurus vari radīt pats vai citas personas. Apdrošināšanas gadījumā, atlīdzības summu saņem īpašuma īpašnieks. 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tajā tiek apdrošināti zaudējumi, kurus nejauši vari nodarīt citai personai. Tā būs noderīga, piemēram, šādos gadījumos: 
 • tavā dzīvoklī plīsis ūdensvads, un kaimiņu īpašumam nodarīti bojājumi; 
 • spēlējot bumbu, netīšām tiek izsist kaimiņu logs;
 • vētras dēļ uz tev piederošas zemes augošs koks uzkritis kaimiņa ēkai vai automobilim, to sabojājot; 
 • uz kalna slēpojot, nejauši nodari zaudējumus citai personai;
 • braucot ar riteni, nejauši nodari zaudējumus citai personai u. c. 

Ceļojumu apdrošināšana. Tajā tiek apdrošināti zaudējumi, kas var rasties ceļojuma laikā un nav atkarīgi no tavas gribas. Parasti ir apdrošināti šādi riski: 
 • lidojuma vai cita veida brauciena kavēšanās; 
 • ceļojuma maršruta maiņa; 
 • bagāžas nozaudēšana vai zādzība; 
 • nepieciešami iepriekš neparedzēti transportēšanas pakalpojumi; 
 • nepieciešama neatliekamā ārstnieciskā palīdzība u.c.

Atceries!

Pirms dodies ceļojumā uz kādu no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu vai Šveici, vari saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Tā apliecina tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. EVAK karte tiek izsniegta bez maksas un ir derīga 3 gadus.

Sīkāka informācija par EVAK kartes saņemšanu un nosacījumiem atrodama šeit

   Lielākai drošībai un plašākam apdrošināšanas risku segumam izvērtē iespēju iegādāties arī ceļojumu apdrošināšanas polisi. Ceļojuma apdrošināšana un EVAK viena otru neaizstāj, bet papildina!


Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tajā tiek apdrošināti zaudējumi, kas var rasties šādos gadījumos: 
 • traumas, t. sk. kaulu lūzumi, brūces, sasitumi, saišu sastiepumi; 
 • pārejoši un neatgriezeniski veselības traucējumi; 
 • redzes, ožas, garšas zudums;
 • nāve; 
 • pilnīgs vai daļējs darba spējas zudums;
 • kritiskās slimības (vēzis, insults, miokarda infarkts u. c.)

OCTA – obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tajā tiek apdrošināti zaudējumi, kurus transportlīdzekļa vadītājs var nodarīt citai personai un tās īpašumam. Tā ir obligāta visiem sauszemes transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē Latvijā. Šis apdrošināšanas veids pasargās tevi no izdevumiem, ja būsi radījis zaudējumus kādam ceļu satiksmes dalībniekam.
KASKO – brīvprātīga transportlīdzekļu apdrošināšana. Tajā tiek apdrošināti zaudējumi, kuri radušies transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības rezultātā, dzīvnieku un putnu nodarīti zaudējumi, palīdzība uz ceļa u. c.

Ja tev ir kredītsaistības, kredītsaistību apdrošināšana var būt labs atbalsts situācijā, ja darbnespējas vai bezdarba dēļ nevari veikt kredīta maksājumus. Apdrošinātāji piedāvā dažādus kredītsaistību apdrošināšanas veidus. Lai noskaidrotu tev piemērotāko, jautā savā kredītiestādē!

Veselības apdrošināšana negarantē veselību, bet var kļūt par palīgu veselības uzturēšanā ikdienā. Tā ļaus izvēlēties piemērotākos speciālistus, medicīnas pakalpojumus un medikamentus arī tad, ja to nav no valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu klāstā.

Apdrošināšanas prēmiju aprēķina, ņemot vērā tavu vecumu, veselības stāvokli un apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja tarifus. Veselības apdrošināšanas ietvaros medicīnas pakalpojumi būs daļēji vai pilnībā apmaksāti (tas atkarīgs no noslēgtā apdrošināšanas līguma nosacījumiem).

Apdrošināšana būs derīga, saņemot pakalpojumu reģistrētā ārstniecības iestādē vai no reģistrētas ārstniecības personas. To, vai ārstniecības iestāde ir reģistrēta Latvijas Republikas ārstniecības iestāžu reģistrā, vari pārbaudīt šeit.

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs un apmaksāto pakalpojumu klāsts veselības apdrošināšanā ir atkarīgs no noslēgtajā apdrošināšanas līgumā iekļautajiem nosacījumiem.  

Veselības apdrošināšanas līgumā var tikt iekļauta atlīdzības izmaksa par dažādiem pakalpojumu veidiem, piemēram:
 • ārstēšanos stacionārā;
 • diagnostikas izmeklējumiem;
 • maksas speciālistu konsultācijām;
 • vakcināciju;
 • zobārstniecību un zobu higiēnu;
 • optikas iegādi;
 • medikamentu iegādi;
 • sporta nodarbībām;
 • maksas grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un dzemdību palīdzību u.c.
Arī veselības apdrošināšanas līgumos ir izņēmumi – tie pakalpojumi, par kuriem netiek atlīdzināti izdevumi. Visbiežāk tie ir: 
 • kosmētiskā ārstēšana; 
 • seksuāli transmisīvo slimību, HIV ārstēšana; 
 • psihisko slimību, t. sk. depresijas, alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas diagnostika un ārstēšana; 
 • anonīmi veikti ārstniecības un profilakses pasākumi; 
 • netradicionālās medicīnas pakalpojumi; 
 • Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu iegāde; 
 • higiēnas priekšmetu iegāde; 
 • speciālistu honorāri un citi papildizdevumi un piemaksas par ārstniecības pakalpojumiem u.c.

Ir apdrošināšanas veidi, kuri ir obligāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

OCTA ir obligāti jāveic visiem to transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. Ja notiks negadījums, apdrošinātājs, ar kuru noslēgts OCTA līgums, atlīdzinās zaudējumus cietušajiem (arī pasažieriem un gājējiem), kuri nav atzīti par vainīgie.

Apdrošinātājs sedz cietušās personas ārstēšanas izdevumus, izdevumus saistībā ar darbnespēju vai darbspējas zudumu, nāvi, cietušā mantai nodarītos zaudējumus.

Apdrošinātāji bieži piedāvā OCTA līgumā iekļaut arī dažādus brīvprātīgās apdrošināšanas veidus, piemēram, nelaimes gadījumu apdrošināšanu vai palīdzību uz ceļa.

OCTA standartlīgums ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Šveicē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Islandē. Ja dodies uz citām valstīm, kuras ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, būs jāiegādājas starptautiskais apdrošināšanas līgums jeb Zaļā karte.

OCTA līgums tiek pārtraukts automātiski, ja:
 • transportlīdzeklim mainās īpašnieks;
 • transportlīdzeklim tiek izsniegta tranzīta numura karte;
 • transportlīdzeklis tiek norakstīts.
Līzinga gadījumā, ja tiek apmaksāta līzinga summa pilnā apmērā, un transportlīdzekļa turētājs kļūst par īpašnieku, OCTA līgums paliek spēkā līdz termiņa beigām.

Sīkāku informāciju par OCTA, Zaļo karti un savu Bonus Malus klasi vari apskatīt šeit.
Izsniedzot aizdevumu mājokļa iegādei, komercbankas aizdevuma līgumā parasti iekļauj prasību obligāti apdrošināt ieķīlāto nekustamo īpašumu līdz aizdevuma atmaksas termiņa beigām. Līdzīgi arī automašīnas līzinga līgumā kredītdevējs parasti nosaka prasību veikt automašīnas KASKO apdrošināšanu.

Atceries!

Šie apdrošināšanas veidi nav uzskatāmi par obligāto apdrošināšanu. Tomēr, ja nekustamā īpašuma vai automašīnas apdrošināšana netiks veikta un atjaunināta līgumā noteiktajā kārtībā, kredītdevējs to uzskatīs par saistību neizpildi. 


Interesanti!

Normatīvajos aktos vairāku profesiju pārstāvjiem noteikta prasība veikt profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Šai prasībai ir pakļautās šādas profesijas. 

 • Grāmatveži, auditori, zvērināti revidenti. Piemēram, ārpakalpojumu grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. 

 • Juristi, zvērināti advokāti, zvērināti tiesu izpildītāji. Piemēram, zvērināts tiesu izpildītājs iekļaujams zvērinātu tiesu izpildītāju sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad viņš ir apdrošinājis profesionālās darbības risku (civiltiesiskās atbildības apdrošināšana). 

 • Būvspeciālisti un būvdarbu veicēji. Lai nodrošinātos pret zaudējumiem, kas var rasties būvdarbu rezultātā, tiem pirms būvprojekta izstrādes un būvdarbu uzsākšanas ir jānoslēdz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums. Šādam līgumam ir jābūt spēkā visu būvniecības laiku, un tas nosaka kārtību, kā atlīdzināmi zaudējumi, kas būvniecības laikā nodarīti trešai personai. 

 • Apsardzes darbinieki. 

 • Publisku pasākumu organizētāji. Apdrošinātājs atlīdzinās pasākumu organizētāja darbības vai bezdarbības dēļ pasākuma apmeklētājiem, dalībniekiem vai citām personām nodarītos zaudējumus. 

 • Ārstniecības personas, farmaceiti un veterinārārsti. Piemēram, nejaušas kļūdas vai nolaidības dēļ veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējs var kļūt civiltiesiski atbildīgs par zaudējumiem, kas tiek nodarīti dzīvnieku īpašniekiem vai citām personām.